Brexit heeft gevolgen voor aanbieders financiële diensten

22 februari 2019 | Door redactie

Eind maart nadert met rasse schreden en nog steeds is er veel onduidelijk over de Brexit. Wel zeker is dat als de Britten eind maart de Europese Unie verlaten zonder verdere afspraken, dit ook consequenties heeft voor financiële dienstverleners. Aanbieders van financiële diensten kunnen hier voorlopig onderuit komen door zich aan te melden bij de Financial Conduct Authority (FCA).

Organisaties die gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk (VK) en met een EU-paspoort in de hand handel drijven met Nederland of een ander EU-land, moeten er rekening mee houden dat paspoortrechten komen te vervallen en er vergunningen moeten worden aangevraagd. Voor aanbieders van financiële diensten komt er mogelijk overgangsrecht in het VK, zoals dat eerder in Nederland door staatssecretaris Snel van Financiën werd geopperd op het gebied van onder andere de fiscale eenheid. Financiële dienstverleners in het VK moeten voor overgangsrechten zich wel aanmelden bij de FCA.

Overgangsregime voor financiële dienstverleners in het VK

De FCA is een onafhankelijk publiek orgaan dat toezicht houdt op meer dan 58.000 financiële dienstverleners en markten in het VK met als doel consumenten en financiële markten te beschermen en de integriteit van het financiële systeem in het VK te waarborgen. Als er een Brexit komt, of het nu een harde Brexit wordt of een Brexit met afspraken, dan voorziet het VK in principe in een (voorlopig) overgangsregime voor financiële ondernemingen die activiteiten verrichten in het VK op basis van een EU-paspoort, of vanuit het VK met Nederland. Deze financiële ondernemingen moeten zich dan wel melden via de website van de FCA. Ook bestaande overeenkomsten tussen financiële ondernemingen gaan mogelijk op de schop. Daarom is het van belang nu al te onderzoeken welke overeenkomsten en verzekeringen uw organisatie heeft gesloten.

Brexit heeft ook gevolgen voor emissie van financiële producten

Een harde Brexit kan ook gevolgen hebben voor emissie van financiële producten, zoals aandelen (tool), obligaties en beleggingsfondsen die op basis van een in het VK goedgekeurd prospectus in Nederland financiële producten aanbieden. In het prospectus staan de voorwaarden van de emissie vermeld en alleen op basis van een prospectus kan een verantwoorde beleggingsbeslissing worden genomen. Nu valt een prospectus onder de paspoortrechten waarmee financiële instellingen hun diensten vrij in Europa kunnen aanbieden. Als die na de Brexit komen te vervallen, kan het zijn dat uitgevende financiële instelling het prospectus moet laten goedkeuren door de Autoriteit Financiële Markten in Nederland of een andere toezichthouder binnen de EU.