Brexit kan grote gevolgen hebben voor salarisadministratie

7 maart 2019 | Door redactie

Als het op 29 maart 2019 tot een zogenoemde harde Brexit komt, heeft dat grote gevolgen voor werkgevers die Britse werknemers in dienst hebben of Nederlandse werknemers in het Verenigd Koninkrijk aan de slag laten gaan. Zij krijgen te maken met nieuwe regels voor de loonbelasting en sociale zekerheid.

Veel Nederlandse organisaties hebben werknemers in dienst die de Britse nationaliteit hebben. Tot de datum van de Brexit – vooralsnog is dat 29 maart 2019 – is daarvoor niets aan de hand. Komt het echter tot een Brexit zonder akkoord over de rechten van de Britten en de burgers van de Europese Unie (EU), dan zijn Britten die in Nederland wonen en werken vanaf 29 maart feitelijk geen EU-burgers meer. Dat heeft de nodige gevolgen, óók voor de salarisadministratie.

Loonbelasting bij harde Brexit

Maken Nederland en de andere EU-landen met het Verenigd Koninkrijk geen afspraken over de belasting over het inkomen van werknemers, dan moet een werknemer die in het Verenigd Koninkrijk woont en in Nederland werkt, in principe twee keer belasting betalen over zijn loon: in Nederland loonbelasting en in zijn woonland inkomstenbelasting. Tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland bestaat echter een verdrag om die dubbele belastingheffing te voorkomen. De Nederlandse werkgever blijft in de meeste gevallen de loonbelasting inhouden en afdragen, maar daarvoor is het wel van belang dat de werknemer minimaal 183 dagen in Nederland werkt. Is dat niet het geval, dan mag het Verenigd Koninkrijk de belasting heffen.

Heffingskortingen en belastingplicht

Voor werknemers uit het Verenigd Koninkrijk die in Nederland werken, kan het inkomen na een harde Brexit flink dalen. Zij kunnen namelijk niet langer gebruikmaken van alle Nederlandse heffingskortingen. Bovendien mogen zij onder meer geen gebruik meer maken van de hypotheekrenteaftrek voor hun Nederlandse woning. Het bedrag dat zij onder de streep overhouden, wordt daardoor lager.

Sociale verzekeringen en ziekte

Bij een harde Brexit geldt de Europese socialezekerheidsverordening niet meer voor EU-werknemers die in het Verenigd Koninkrijk werken en andersom. Nederlanders die tijdelijk in het Verenigd Koninkrijk gaan werken, blijven daardoor niet zomaar verzekerd voor de Algemene ouderdomswet (AOW). Ook vervalt hun kinderbijslag en zijn ze niet meer verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Werkgevers moeten dan voor werknemers die tijdelijk in het Verenigd Koninkrijk gaan werken, aanvullende verzekeringen afsluiten als zij hun sociale zekerheid willen garanderen.