Britten starten later met strengere grenscontroles

De Britten stellen de strengere controles aan de grens deels uit vanwege de coronacrisis. In plaats van in juli starten de controles pas in 2022. Dat scheelt ondernemingen die exporteren naar het Verenigd Koninkrijk (VK) dit jaar nog papierwerk.

16 maart 2021 | Door redactie

De Brexit is al sinds 31 januari 2020 achter de rug: sinds die datum heeft het VK de Europese Unie formeel verlaten. Tot eind vorig jaar was er nog een overgangsperiode waarbij de oude regels bleven gelden. Nipt op tijd sloten de partijen nog een nieuw handelsakkoord, met daarin onder meer voorschriften voor de controles aan de grens (zie ook het artikel Vragen over: voorbereiding op de Brexit).

Nieuw tijdschema Britse grenscontroles

De EU heeft die controles ook meteen vanaf 1 januari 2021 opgetuigd. De Britten werken met een soort ‘ingroeimodel’. Voor streng gereguleerde producten (‘controlled goods’) gelden al sinds 1 januari invoerregels. Dit zijn onder meer visserijproducten en vuurwapens. Daarnaast zouden er vanaf april en vanaf juli strengere controles komen voor exporteurs (infographic), met meer administratie tot gevolg. Maar daar komt de Britse regering nu op terug. Het tijdschema ziet er nu zo uit:

  • Vanaf 1 oktober 2021 (was 1 april 2021): strengere controles op dierlijke en plantaardige producten. Exporteurs van bijvoorbeeld bloemen, vlees en groenten moeten vanaf deze datum zogeheten gezondheidscertificaten overleggen. Ook moeten zendingen van deze producten vooraf worden aangemeld bij het VK.
  • Vanaf 1 januari 2022 (was 1 juli 2021): alle nieuwe Britse grenscontroles voor exportproducten gaan gelden.

Uitstel van invoeraangifte

Aanvankelijk zou tot 1 juli 2021 een soepel regime gelden rondom de aangifte. Exporteurs hoeven niet direct invoeraangifte te doen, maar krijgen daarvoor zes maanden uitstel. Ook hoeven exporteurs nog geen ‘UK Safety and Security declarations’ te overleggen. Dit soepele regime geldt nu dus tot 1 januari 2022.
Het VK heeft besloten tot het uitstel vanwege de coronacrisis. Britse ondernemingen hebben aangekaart dat zij meer tijd nodig hebben om zich voor te bereiden, nu corona op veel plekken de bedrijfsvoering in de war blijft gooien. Zonder extra tijd zou de aanvoerketen van Britse ondernemingen in gevaar kunnen komen.

Bijlagen bij dit bericht