Drempelbedrag Europese aanbesteding bekend

2 december 2015 | Door redactie

Onlangs heeft de Europese Commissie de nieuwe, hogere drempelbedragen voor Europese aanbestedingen gepubliceerd. De nieuwe drempelwaarden gaan in per 1 januari 2016 en gelden tot en met 31 december 2017.

De drempelbedragen zijn vastgelegd in de Europese aanbestedingsrichtlijnen en worden elke twee jaar door de Europese Commissie (EC) opnieuw vastgesteld. De nieuwe drempelwaarden zijn onlangs gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en zijn door de EC via drie verordeningen bekendgemaakt. Zo vinden bij de klassieke sectoren onder andere de volgende drempelverhogingen plaats: de drempel voor leveringen en diensten voor de centrale overheid was € 134.000 en verhoogt naar € 135.000 exclusief BTW; de drempel voor leveringen en diensten voor decentrale overheid was € 207.000 en verhoogt naar  € 209.000 exclusief BTW.

De Aanbestedingswet moet nog worden gewijzigd

Jaarlijks koopt de overheid voor ruim € 60 miljard aan producten en diensten in. Het is natuurlijk mooi als uw organisatie daarvan profiteert. Om zo’n opdracht van de overheid te krijgen, moet u inschrijven op een aanbestedingsprocedure. Een overheidsopdracht die evenveel of meer bedraagt dan het drempelbedrag dat voor die categorie is vastgelegd, moet verplicht Europees worden aanbesteed. De Nederlandse Aanbestedingswet uit 2012 (ARW 2012) geldt sinds 1 april 2013 en moet vooral zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en het midden- en kleinbedrijf (mkb) betere kansen bieden op overheidsopdrachten. De Aanbestedingswet moet nog worden gewijzigd om de nieuwe Europese richtlijnen op het gebied van aanbesteding te implementeren. Hoewel deze herziening van de Aanbestedingswet nog niet heeft plaatsgevonden - de nieuwe richtlijn moet uiterlijk in april 2016 in de wet verwerkt zijn -  bepalen de Europese verordeningen dat de nieuwe drempelverdragen al wel per 1 januari 2016 ingaan en tot 31 december 2017 gelden.