Extra subsidie voor internationaal ondernemen

29 oktober 2021 | Door redactie

Tot en met 31 december 2021 kunnen organisaties nog subsidie aanvragen via de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (de DHI-regeling). Er is € 900.000 extra subsidie beschikbaar.

Bij de DHI-regeling geldt het motto: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Uw organisatie moet dus zorgen op tijd subsidie aan te vragen. Deze vorm van financiering (tools) kunt u gebruiken om mogelijke afnemers in het buitenland te overtuigen van uw product. De DHI-regeling is bestemd voor organisaties in het mkb die internationaal willen ondernemen en zaken willen doen in opkomende en ontwikkelde markten (€ 4 miljoen budget) en ontwikkelingslanden (€ 4 miljoen budget). De DHI-regeling is zo populair dat bij de eerder beschikbare € 4 miljoen voor opkomende en ontwikkelde landen de bodem in zicht was. Daarom komt er € 900.000 extra beschikbaar. Er is nog wel budget voor zakendoen in ontwikkelingslanden. Het totaalbudget van de DHI-regeling komt voor 2021 op € 8,9 miljoen.

Onderdelen van de DHI-regeling

De regeling bestaat uit drie onderdelen:

  • demonstratieprojecten: subsidie om uw product of dienst te demonstreren;
  • haalbaarheidsstudies: subsidie om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een buitenlandse investering in uw product;
  • investeringsvoorbereidingsstudies: subsidie voor onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid van uw investering in een opkomende markt.

De minimale subsidie voor een DHI-project is € 25.000. Dit betekent dat de subsidiabele projectkosten minimaal € 50.000 zijn.
De maximale subsidie bij een demonstratieproject is € 200.000 per project. Voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten is dit € 100.000.

De subsidieaanvraag moet voldoen aan criteria

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de DHI-regeling uit. Controleer of uw aanvraag aan de criteria voldoet. Daarna volgt een quickscan waarop organisaties binnen twee weken te horen krijgen of het ingediende project voldoende aansluit bij de subsidieregeling. Het advies is niet bindend, maar geeft wel een indicatie van de slagingskans bij het doorzetten van de aanvraag. De bij dit antwoord geleverde code is nodig om een aanvraag te doen voor DHI. Het aanvragen van de subsidie via de DHI-regeling gaat via eHerkenning.