Handelsdeal EU en Britten is rond, Nederland tevreden

Op het nippertje hebben de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (VK) een deal gesloten over een toekomstige handelsrelatie. Het kabinet vindt dat het akkoord ‘de Nederlandse belangen in voldoende mate afdekt’. Maar hoe de 1.246 pagina’s aan juridische afspraken gaan uitwerken moet uiteraard nog blijken.

28 december 2020 | Door redactie

Ook in het taaie dossier rond de Brexit blijkt dat onder druk alles – of in elk geval veel – vloeibaar wordt. Nadat de onderhandelingen tussen de EU en de Britten maandenlang muurvast leken te zitten, lag er net voor Kerst dan toch nog een handelsdeal. Het akkoord moet nog wel goedgekeurd worden diverse parlementen, dus de afspraken gaan vanaf 1 januari 2021 alleen voorlopig gelden.

Afspraken uit handelsakkoord EU en VK

Het volledige handelsakkoord (1.246 pagina’s in het Engels) vindt u hier, of bekijk de wat handzamere informatiebrochure (ook in het Engels). Een kleine greep uit de afspraken:

  • Handel in goederen tussen de EU en het VK gebeurt in principe zonder invoerheffingen of quota’s. Goederen moeten dan wel aan ‘oorsprongeisen’ voldoen. Voor dienstverlening lijkt het erop dat de afspraken de komende tijd nog wat verder moeten uitkristalliseren. Goederenvervoerders uit de EU en het VK mogen zich vrij blijven verplaatsen over elkaars grondgebied. Wel komen er weer douaneformaliteiten aan de grens.
  • Er zijn afspraken gemaakt die een ‘gelijk speelveld’ moeten waarborgen, bijvoorbeeld op het gebied van milieu-eisen, beperking van staatssteun en mededinging.
  • Korte zakenreizen en tijdelijke detacheringen van hoogopgeleide werknemers blijven mogelijk zonder visum.
  • Het doorgeven van persoonsgegevens aan het VK blijft vooralsnog tot eind april 2021 mogelijk onder de huidige regels. Volgens de privacyrichtlijn AVG mag doorgifte van persoonsgegevens als het land waar die gegevens heen gaan een ‘adequaat’ beschermingsniveau heeft. De EU zal in 2021 besluiten of het VK zo’n adequaat niveau heeft. Als overbruggingsmaatregel blijven in elk geval vier maanden de oude regels van kracht. Deze periode kan daarna nog twee maanden verlengd worden.

Ondernemersorganisaties nog afwachtend

Blijft de vraag wat de afspraken in de praktijk zullen gaan betekenen, en hoe de handelsrelatie zich de komende jaren zal ontwikkelen. Zo laten ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland weten dat de gevolgen voor ondernemers in het nieuwe jaar direct voelbaar zullen zijn we ‘ons niet rijk moeten rekenen’. ‘Vanaf 1 januari zal handel met het VK een stuk moeilijker worden, met extra kosten aan de grens’, aldus de organisaties.
Het kabinet heeft inmiddels een eerste beoordeling (pdf) van de handelsdeal gepubliceerd. Nederland had een ‘meer ambitieuze inzet’, maar dit was volgens het kabinet ‘de hoogst haalbare uitkomst’. Het kabinet betreurt dat het akkoord pas zo laat is bereikt, maar is van oordeel dat de deal ‘de Nederlandse belangen in voldoende mate afdekt’.

Voor de volledigheid: dit artikel is gebaseerd op de inzichten en de beschikbare informatie over het handelsakkoord op het moment van publiceren. Komt er nieuwe informatie of verduidelijking beschikbaar, dan zal er een update volgen.

Bijlagen bij dit bericht