Handelstarieven e-commerce blijven nog in de ijskast

20 juni 2022 | Door redactie

Er komen in elk geval tot eind 2023 geen internationale handelstarieven op elektronische diensten. Dat hebben de 164 landen die lid zijn van de Wereldhandelsorganisatie (World Trade Organization, WTO) besloten.

De landen in de WTO hebben al in 1998 afgesproken dat zij geen handelstarieven zullen opleggen op digitale diensten. Dit zou in principe allerlei soorten diensten kunnen omvatten, zoals software, e-mails, sms’jes of digitale muziek en films. Dat hier geen importtarieven op zitten scheelt ondernemers dus flink wat kosten.

Volgende vergadering eind 2023

Dit zogeheten moratorium op handelstarieven op e-commercediensten is niet in beton gegoten. Elke twee jaar bekijkt de WTO of deze ‘pauze’ verlengd moet worden. Dat is dus afgelopen vrijdag bevestigd tijdens een vergadering van het hoogste beslisorgaan van de WTO, de ministeriële conferentie. Het moratorium blijft nu in elk geval bestaan tot de volgende vergadering van de ministeriële conferentie, die waarschijnlijk eind 2023 wordt gehouden. Als deze vergadering wordt uitgesteld, vervalt de tarievenpauze eind maart 2024, zo is in het slotdocument van de WTO-vergadering opgenomen. Maar de WTO kan voor die tijd alsnog besluiten om het moratorium te verlengen. De Europese Commissie noemt het uitblijven van handelstarieven in een reactie cruciaal om de digitale omslag (artikel) die veel ondernemingen moeten maken door te kunnen zetten.

Ook afspraken over geschillenloket

De WTO is opgericht om de internationale handel te stimuleren. De leden vertegenwoordigen naar eigen zeggen samen zo’n 98% van de wereldhandel. Tijdens de afgelopen conferentie hebben de landen ook afspraken gemaakt over onder meer de aanpak van subsidies die leiden tot overbevissing. Ook gaat de WTO aan de slag om het loket dat handelsgeschillen tussen landen moet beslechten te herstellen.