Het BTW-nummer van uw organisatie vermelden

3 oktober 2013 | Door redactie

De kans is groot dat ook uw organisatie een eigen website heeft. Zo’n website moet aan bepaalde regels voldoen. De Belastingdienst heeft bijvoorbeeld richtlijnen opgesteld voor het vermelden van het BTW-nummer van uw organisatie. U heeft wel de vrijheid om te bepalen hoe u deze richtlijnen invult.

De Europese Unie heeft de laatste jaren regels opgesteld om het economisch verkeer via internet in goede banen te leiden. Hieronder vallen ook informatieverplichtingen aan potentiële afnemers, zoals de vermelding van het BTW-nummer. U heeft daarbij de keuze tussen:

  • het telkens actief verstrekken van het BTW-nummer aan de (potentiële) klant;
  • het BTW-nummer toegankelijk maken op de plaats waar de dienst wordt verricht of waar het contract wordt gesloten;
  • het BTW-nummer gemakkelijk elektronisch toegankelijk maken op een van tevoren medegedeeld elektronisch adres;
  • het BTW-nummer opnemen in het informatiedocument dat u aan de klant verstrekt, waarin tot in detail de diensten van uw organisatie zijn beschreven.

BTW-nummer vermelden niet altijd nodig

Het is aan u om te bekijken welke van deze opties u kiest en hoe u dit vormgeeft. Er is dus geen sprake van een strikte verplichting om het BTW-nummer altijd op de website te vermelden.