Kamer stemt extra eisen aan exportkredietverzekering weg

16 april 2018 | Door redactie

De Tweede Kamer heeft tegen extra eisen gestemd voor ondernemingen die een exportkredietverzekering aan willen vragen bij de Nederlandse Staat. Wel ligt er bij dergelijke verzekeringen meer nadruk op maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo).

Ondernemers die internationaal ondernemen kunnen bij de Nederlandse Staat een exportkredietverzekering aanvragen. Dat loket is er vooral voor transacties waarbij de ondernemer niet bij een reguliere verzekeraar terechtkan, bijvoorbeeld omdat de verzekering een hele lange periode moet dekken. Vaak wordt de exportkredietverzekering daarom gebruikt bij de export (tools) van kapitaalgoederen of dure diensten naar landen buiten de Europese Unie. Doordat de Staat een rol speelt en ook uitkeert als de buitenlandse afnemer niet betaalt, zijn de risico’s voor ondernemers kleiner.

Verzekeringen voldoen aan OESO-eisen

De Tweede Kamer heeft de exportkredietverzekering opnieuw besproken naar aanleiding van een brief (pdf) van staatssecretaris Snel van Financiën. Daarin benadrukt de bewindsman het belang van mvo-beleid bij de verzekeringen. Het uitgangspunt is dat de Staat geen export verzekert met ‘onaanvaardbare negatieve effecten op mens dier en milieu’.
De OESO heeft hiervoor een aantal regels opgesteld, en die gelden dan ook voor de Nederlandse exportkredietverzekeringen. Maar waar de meeste landen alleen leningen met een looptijd langer dan twee jaar toetsen aan deze OESO-regels, doet Nederland dat ook voor leningen met een kortere looptijd. Snel schrijft dat voor deze strengere toepassing weliswaar internationaal nog niet veel draagvlak is, maar dat hij er toch aan vasthoudt. 

Procedure aanvraag verzekering verkorten

Partijen in de Tweede Kamer dienden een aantal moties in over de exportkredietverzekering. Vooral met de vraag om het aandeel verzekeringen van duurzame projecten te verhogen. Maar die moties kregen niet voldoende steun. Ook een motie die vroeg om een extra screening op witwaspraktijken bij aanvragen voor een verzekering haalde het niet. De Kamer stemde wel in met een motie die een onderzoek vraagt naar hoe de aanvraagprocedure van de verzekering korter kan worden en de papieren rompslomp kan verminderen.
Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat de Kamer tegen ‘extra drempels’, zoals een screening op witwaspraktijken, heeft gestemd. Volgens de organisaties is zo voorkomen dat Nederlandse ondernemingen het op de internationale markt afleggen tegen concurrenten die zulke drempels niet hebben.