Voorkom verrassingen en reken Brexit-scenario’s door

Welke kant het ook opgaat met de Brexit, het is voor organisaties verstandig om de verschillende scenario’s op een rij te zetten en de kosten van ieder scenario door te rekenen. Op die manier is al duidelijk welk bedrag er gereserveerd moet worden om de veranderingen het hoofd te kunnen bieden.

29 januari 2019 | Door redactie

Of het nu een harde Brexit wordt of een Brexit met afspraken, organisaties zullen rekening moeten houden met kosten. Hoe hoog die oplopen, is uiteraard afhankelijk van het soort Brexit en de maatregelen die een organisatie moet nemen. Een harde Brexit zal ongetwijfeld duurder uitvallen. Om niet verrast te worden, is het verstandig om alvast verschillende scenario’s door te rekenen. Dan weet de organisatie welke bedragen er gereserveerd moeten worden om zo snel mogelijk te kunnen voldoen aan de eisen die de nieuwe situatie stelt.

Veel zaken meewegen

Er zijn dan veel zaken om mee te wegen. De opslag van persoonsgegevens in het Verenigd Koninkrijk zou plotseling niet meer aan de EU-eisen kunnen voldoen. Wat kost het om dat op te lossen? Moeten er aparte contracten afgesloten worden met verwerkers (tool), of wordt zelfs de totale opslag overgeheveld naar een land waarmee wél afspraken zijn? Moeten misschien de algemene of licentievoorwaarden aangepast worden? Moeten merkrechten in het VK opnieuw vastgelegd worden? Ontstaan er extra personeelskosten omdat er een grote hoeveelheid douaneformulieren moet worden ingevoerd? Zo zijn er nog veel meer posten te bedenken die voor extra kosten zullen zorgen.