Wat is een artikel 23-vergunning?

12 juni 2020

We begrepen dat sommige ondernemingen van de Belastingdienst een brief over de artikel 23-vergunning ontvingen. Wat is dat?

De Belastingdienst heeft aan het begin van dit jaar inderdaad ondernemers, die daar volgens hem voor in aanmerking komen, in een brief gewezen op de mogelijkheid om een artikel 23-vergunning aan te vragen in verband met de Brexit.

Voert een ondernemer goederen in die van buiten de EU komen, dan moet hij in principe bij de douane BTW afrekenen en de voorbelasting in zijn eigen aangifte aftrekken. De wetgever heeft echter een regeling in het leven geroepen, de zogenoemde artikel 23-vergunning, waardoor een ondernemer die in het bezit is van zo’n vergunning de BTW over de geïmporteerde goederen in zijn eigen BTW-aangifte kan aangeven en ook meteen de voorbelasting hierin kan aftrekken. Er is dan dus geen voorfinanciering meer nodig. Voor ondernemers die regelmatig goederen importeren uit het Verenigd Koninkrijk is het verstandig, nu de uitkomst van het Brexit-plan nog steeds niet duidelijk is, om een artikel 23-vergunning aan te vragen bij de Belastingdienst.

Wie komen in aanmerking

Ondernemers komen voor een artikel 23-vergunning in aanmerking als:

  • zij in Nederland wonen of daar zijn gevestigd;
  • zij regelmatig goederen importeren uit niet-EU-landen;
  • zij een aparte administratie bijhouden, waaruit blijkt hoeveel BTW zij bij import moeten betalen.