Investeren

Als uw onderneming investeert in bedrijfsmiddelen, krijgt u te maken met een tweetal belangrijke gevolgen voor de belasting. Ten eerste moet u gaan afschrijven op de door u aangeschafte bedrijfsmiddelen. Ten tweede komt u in aanmerking voor investeringsaftrek. Daarvoor moet uw onderneming meer dan € 2.400 investeren. U kunt dan een vastgesteld percentage van het investeringsbedrag van de winst in het betreffende jaar aftrekken. Dit is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Naast de KIA kunt u ook nog recht hebben op de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA/VAMIL). De EIA mag u toepassen als u investeert in bedrijfsmiddelen die zijn aangemerkt als energie-investering met een minimumbedrag van € 2.500. Als u voor meer dan € 2.500 investeert in bedrijfsmiddelen die op de milieulijst staan, komt u in aanmerking voor de MIA/VAMIL.

Nieuws

Fiscale voordelen voor ondernemers 'missen hun doelen'

18-06-2024

De fiscale voordelen voor ondernemers in de inkomstenbelasting lijken niet hun doel te bereiken, namelijk meer werkgelegenheid en investerin...

Hoe willekeurig afschrijven bij gebroken boekjaar?

13-06-2024

De Kennisgroep winstfaciliteiten en firmaproblematiek van de Belastingdienst heeft een standpunt gepubliceerd over de toepassing van de tijd...

Cyberweerbaarheid in mkb moet worden verbeterd

10-06-2024

Menig mkb-onderneming blijft achter op het gebied van cyberweerbaarheid volgens de Cyber Security Raad (CSR), het nationale adviesorgaan van...

Ondernemers streven vaker naar verhoging productiviteit

31-05-2024

Ongeveer 75% van alle ondernemers zet momenteel stappen om de arbeidsproductiviteit binnen hun onderneming te verbeteren, met name via techn...