Investeren

Als uw onderneming investeert in bedrijfsmiddelen, krijgt u te maken met een tweetal belangrijke gevolgen voor de belasting. Ten eerste moet u gaan afschrijven op de door u aangeschafte bedrijfsmiddelen. Ten tweede komt u in aanmerking voor investeringsaftrek. Daarvoor moet uw onderneming meer dan € 2.400 investeren. U kunt dan een vastgesteld percentage van het investeringsbedrag van de winst in het betreffende jaar aftrekken. Dit is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Naast de KIA kunt u ook nog recht hebben op de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA/VAMIL). De EIA mag u toepassen als u investeert in bedrijfsmiddelen die zijn aangemerkt als energie-investering met een minimumbedrag van € 2.500. Als u voor meer dan € 2.500 investeert in bedrijfsmiddelen die op de milieulijst staan, komt u in aanmerking voor de MIA/VAMIL.

 

Hoe werkt de desinvesteringsbijtelling bij bedrijfsoverdracht?

Investeren | Publicatiedatum 08-04-2023

Ik wil mijn onderneming verkopen, maar nu hoor ik dat ik rekening moet houden met de desinvesteringsbijtelling. Wat is dat en hoe werkt die?

Hoe werkt de herinvesteringsreserve?

Investeren | Publicatiedatum 06-04-2023

Ik heb onlangs een bedrijfsmiddel verkocht, kan ik nu voor de opbrengst een herinvesteringsreserve (HIR) vormen? Hoe werkt dat precies?

Hoe gaan we fiscaal om met de kosten voor een huisstijl?

Marketing | Publicatiedatum 01-03-2023

In hoeverre is het noodzakelijk om de kosten van (het ontwikkelen van) een nieuwe huisstijl ter hoogte van € 3.200 te activeren?

Zo past u de ondernemersregelingen correct toe

Ondernemersaftrek Publicatiedatum 22-02-2023

De overheid heeft een aantal fiscale aftrekmogelijkheden in het leven geroepen om ondernemen, investeren en innoveren te stimuleren. Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting...

Slim investeren met uw onderneming doet u zo

Investeren Publicatiedatum 17-01-2023

Om uw onderneming te laten groeien en floreren, ontkomt u er niet aan om te investeren in bedrijfsmiddelen. Hierbij krijgt u te maken met een aantal belangrijke fiscale...

Tegemoetkomingen bij zakelijke aanschaf van een auto

Auto van de zaak 6 minuten | 05-05-2023

De kosten voor de aanschaf van een (bestel)auto zijn niet gering voor uw onderneming. Enige tegemoetkomingen zijn dan ook van harte welkom....

Wat is fiscaal gezien een bedrijfsmiddel en wat niet?

Investeren 6 minuten | 06-04-2023

De term komt geregeld terug in fiscale regelingen: ‘bedrijfsmiddel’. Zoals bij de investeringsaftrek en bij de herinvesteringsreserve (HIR)....

Lijsten vol aftrekbare bedrijfsmiddelen

Investeren 5 minuten | 30-03-2023

Ondernemers steken steeds meer geld in verduurzaming, niet in de laatste plaats omdat klanten daar om vragen. En u heeft uiteraard het beste...

Gebruik van investeringsaftrek 2023

Ondernemersaftrek Publicatiedatum 16-01-2023

Als ondernemer voor de IB en VPB kunt u fiscaal voordeel behalen als u gebruikmaakt van de investeringsaftrek. U mag daardoor namelijk een deel van het bedrag dat u investeert...

Regelingen en subsidies voor energiebesparing en vergroening

Duurzaam ondernemen Publicatiedatum 26-09-2022

Als u de bedrijfsvoering wilt verduurzamen, kunt u een beroep doen op verschillende regelingen. Maar dan moet u wel weten dat ze bestaan. De subsidiewijzer van de RVO...

Een belangrijke investering beoordelen

Adviesrecht Publicatiedatum 09-08-2022

Een bestuurder moet de OR om advies vragen als hij een belangrijke investering wil doen (artikel 25, lid 1h WOR). In de adviesaanvraag moet de bestuurder alle (in)directe...

Gebruik van investeringsaftrek 2022

Ondernemersaftrek Publicatiedatum 06-01-2022

Als ondernemer voor de IB en VPB kunt u fiscaal voordeel behalen als u gebruikmaakt van de investeringsaftrek. U mag daardoor namelijk een deel van het bedrag dat u investeert...

Heeft u een vraag over Investeren?

Jeroen Kalf
Jeroen Kalf
Oprichter en adviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Investeren?

Jeroen Kalf
Jeroen Kalf
Oprichter en adviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie