€ 15 miljoen extra voor EIA in 2017

20 september 2016 | Door redactie

In 2017 wordt er eenmalig € 15 miljoen toegevoegd aan het budget voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Dat staat in de begroting van het ministerie van Economische Zaken die op Prinsjesdag 2016 is gepubliceerd.

De besparingsnormen in de Energie-investeringsaftrek (EIA) (tool) worden in 2017 verruimd ten gunste van industriële bedrijven. Die verruiming is mogelijk door een eenmalige toevoeging van € 15 miljoen aan het EIA-budget. Het totale EIA-budget komt daardoor uit op € 176 miljoen. Investeringen met bijvoorbeeld een langere terugverdientijd – twaalf in plaats van acht jaar – vallen straks ook binnen de normen van de EIA. 

Energiebesparingsverplichting voor gebouwde omgeving

De verruiming van de EIA-normen komt voort uit eerder gemaakte afspraken over energiebesparing. Voor energiebesparing in de gebouwde omgeving wordt een energiebesparingsverplichting of soortgelijk systeem uitgewerkt. Voor energiebesparing in de energie-intensieve industrie worden één-op-éénafspraken met individuele organisaties gemaakt.   

Energiebesparing wordt gestimuleerd

De EIA heeft als doel om de investeringen in energiebesparende maatregelen te stimuleren. Op grond van de EIA krijgen organisaties een extra aftrek op de fiscale winst voor aangewezen investeringen in nieuwe energiebesparende bedrijfsmiddelen. De aftrek geldt ook voor de kosten van advies over energiebesparende maatregelen in gebouwen of bij processen. 

Download de Miljoenennota 2017 en het Belastingplan 2017 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.