Bank zet in op digitalisering en fraudebestrijding

2 mei 2022 | Door redactie

De operationele kosten van de vier grote banken in Nederland – ABN AMRO, ING, Rabobank en de Volksbank – zijn in verhouding tot de inkomsten in 2021 met 4% gestegen tot meer dan 70%. Dat komt vooral door de aandacht voor digitalisering en fraudebestrijding, aldus KPMG.

KPMG publiceert voor het derde jaar op rij over de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de bankensector. Uit dit rapport komt onder andere naar voren dat duurzaam financieren zich sterk ontwikkelt. Banken richten zich vooral op klimaatverandering met emissiereductieprojecten. Er kan echter wel meer aandacht worden besteed aan biodiversiteit, mensenrechten en gelijke beloning. Duurzaamheid is in ieder geval volledig verankerd in de kredietverstrekking. Het inschatten van kansen en risico’s bij klimaatverandering gaat steeds beter, maar de banken hebben nog veel te winnen op het gebied van het verzamelen van de juiste gegevens.

Kosten voor ICT gestegen

De vier banken blijken allemaal moeite te hebben met het onder controle houden van kosten. Er zijn vooral veel kosten gemoeid met het bestrijden van witwaspraktijken, investeringen in digitale dienstverlening en compensatiemaatregelen voor bijvoorbeeld teveel betaalde rente op doorlopende kredieten. Met uitzondering van ING zijn bij de overige banken de kosten voor ICT flink gestegen. Bij de Rabobank is een stijging van € 22 miljoen waar te nemen, bij ABN AMRO is dat € 7 miljoen en bij de Volksbank zijn de ICT-kosten het afgelopen jaar nagenoeg verdubbeld: van € 35 naar € 60 miljoen. Het doel van de investeringen is volledige digitalisering.

Rentemarges van invloed op inkomsten

De lage rentemarges hebben grote invloed gehad op de inkomsten. Samen waren ING, Rabobank, ABN AMRO en de Volksbank het afgelopen jaar goed voor een nettowinst van € 9,9 miljard. Waar ING en Rabobank hun inkomen zagen stijgen, was er bij ABN AMRO en de Volksbank in 2021 sprake van een inkomstendaling, zo is te lezen in het rapport ‘State of the Banks’ (pdf).

Bijlagen bij dit bericht