Bedragen investeringsaftrek 2022

23 december 2021 | Door redactie

Ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen kunnen onder voorwaarden voor een deel van die investering aftrek krijgen via vier regelingen voor investeringsaftrek. De bedragen en percentages van deze regelingen zijn voor 2022 onlangs bekendgemaakt.

De vier faciliteiten bieden investerende ondernemers voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting een extra aftrekpost die zij ten laste kunnen brengen van de fiscale winst. De meest algemene regeling is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De hoogte van deze aftrek hangt af van de gemaakte kosten voor de investeringen in bedrijfsmiddelen (verdiepingsartikel). De teller voor de KIA begint pas te lopen vanaf een investering van € 2.400.

KIA vervalt boven bepaald investeringsbedrag

Tussen een bedrag van € 59.939 en € 110.998 is het aftrekbedrag in 2022 maximaal (toolbox). Daarboven loopt het weer af. Voor investeringen boven de € 332.994 vervalt de aftrek helemaal: 

Investeringsbedrag

Aftrek

€ 0 – € 2.400

0%

€ 2.401 – € 59.939

28%

€ 59.940 – € 110.998

€ 16.784

€ 110.999 – € 332.994

€ 16.784 -/- 7,56% van het investeringsbedrag dat de € 110.998 te boven gaat

 EIA, MIA en Vamil

Naast de KIA biedt de overheid ook een steuntje in de rug voor investeringen in duurzaamheid. Ondernemers die geld steken in groene energie kunnen een beroep op doen op de energie-investeringsaftrek (EIA). De hoogte van deze aftrek is dit jaar 45,5% van de investeringskosten. De eis is wel dat het bedrijfsmiddel voorkomt op de Energielijst 2022.
Een soortgelijk systeem geldt voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de aftrek voor willekeurige afschrijvingen (Vamil). Die werken met de Milieulijst. Voor investeringen op die lijst kunnen ondernemers via de MIA tot 45% aftrekken en met de Vamil 75%. Om in aanmerking te komen voor de MIA moeten zij wel minstens € 2.500 investeren.
De EIA en de MIA kunnen niet voor hetzelfde bedrijfsmiddel tegelijk worden aangevraagd.

Altijd een online overzicht van de actuele belastingtarieven bij de hand? Zet dan de tarieven-pagina van Rendement in uw favorieten: rendement.nl/belastingtarieven. Hier vindt u de tarieven van de meest gangbare belastingen en premies handig bij elkaar. Voor het bekijken van deze pagina heeft u een Rendement-account nodig.