Brancheorganisaties onzeker over overlevingskansen

Uit een online onderzoek uitgevoerd onder 123 brancheorganisaties blijkt dat vrijwel elke onderneming in Nederland de effecten voelt van de coronacrisis. De enquête was in april uitgezet onder leden van MKB-Nederland en VNO-NCW.

5 mei 2020 | Door redactie

Uit het onderzoek blijkt dat 93% van ondernemingen nu al enigszins tot zwaar getroffen worden. In maart meldden minder dan de helft van de branches een omzetdaling van meer dan 20%. In april was dat al twee derde. Voor de komende 3 maanden verwacht slechts 1% van de ondernemingen een omzetgroei. Dat zijn vooral ondernemingen in de online shopping- en levensmiddelensector.

Uitstel van belastingen en de NOW

De mogelijkheid tot uitstel van belastingen en de NOW worden door veel branches gezien als goede maatregelen uit het steunpakket. Mede hierdoor is het percentage ondernemingen dat aangeeft niet aan verplichtingen te kunnen voldoen gedaald van 65% naar 33% ten opzichte van maart. Bij de branches is er echter wel twijfel of ondernemingen genoeg hebben aan het steunpakket. Bijna 60% van de branches voorziet dat ondernemingen met het huidige steunpakket het niet langer dan 3 maanden zullen overleven.

Fors minder investeringen

Van de deelnemers aan de enquête verwacht 45% dat er veel minder geïnvesteerd gaat worden in hun branche en zo’n 43% dat er iets minder geïnvesteerd wordt. Dit komt een snel en gestructureerd herstel van de economie en de werkgelegenheid helaas niet ten goede.

Mogelijkheden voor de 1,5-metereconomie

Branchedirecteuren zien overigens wel mogelijkheden voor de 1,5-metereconomie. Ruim 70% ziet kansen. Veel branches geven wel aan dat dit afhangt van de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen (29%). Menige branche is ook afhankelijk van financiële steun om te komen tot een rendabele business case (24%). Bij een 1,5-metereconomie zullen veel ondernemingen nog steeds verlies maken doordat zij fors minder klanten zullen hebben dan vóór de coronacrisis.

Bijlagen bij dit bericht

Investeren en innoveren
E-learning | VideoCollege 16 minuten
Begroten omzet
E-learning | VideoCollege 32 minuten
Uitstel van betaling aanvragen
Verdiepingsartikel