Budget investeringsregelingen MIA en EIA verhoogd

20 september 2022 | Door redactie

Investeren en innoveren staan al jaren hoog op de agenda. Een organisatie die in bedrijfsmiddelen investeert, kan onder voorwaarden in aanmerking komen voor investeringsaftrek en daarmee financieel voordeel behalen. Twee van deze maatregelen zijn de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze worden in 2023 verhoogd.

Als een ondernemer fiscaal voordelig wil investeren in milieuvriendelijke technieken, kan dat met de MIA en EIA. Deze regelingen moeten ervoor zorgen dat ondernemers investeren in milieuvriendelijke en energiebesparende bedrijfsmiddelen. De regelingen bieden een investeringsaftrek voor het bedrijfsmiddel (liquiditeits- en rentevoordeel) in de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Door de verhoogde inflatie en de stijgende energieprijzen is er veel vraag naar deze faciliteiten. Uit de Prinsjesdagstukken blijkt dat het kabinet het budget voor de EIA en MIA structureel verhoogt met respectievelijk € 100 miljoen en € 50 miljoen per jaar vanaf 2023. Het extra budget van € 150 miljoen in 2023 zal voornamelijk nodig zijn om ervoor te zorgen dat de bestaande bedrijfsmiddelen gestimuleerd kunnen blijven. 

Evaluaties van de MIA en de EIA in 2023 afgerond

De verhoging van de budgetten voor de regelingen volgt uit onderzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederlad (RVO). Juist milieu-investeringen die bovengemiddeld bijdragen aan de klimaatdoelstellingen, duurzaamheid en een circulaire economie blijken duurder te zijn geworden. Op het moment worden de EIA en MIA geëvalueerd. De evaluaties zullen begin 2023 worden afgerond. Als uit deze evaluaties komt dat een doelmatiger budgetverdelig wenselijk is, overweegt het kabinet per 2024 een herverdeling. 

Download de complete Miljoenennota 2023 (pdf) en het Belastingplan 2023, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft. 

Bijlagen bij dit bericht