De Milieulijst 2017 voor MIA en Vamil bekend

6 januari 2017 | Door redactie

Als uw organisatie dit jaar in bedrijfsmiddelen investeert die op de onlangs gepubliceerde Milieulijst 2017 staan, kan er onder voorwaarden worden geprofiteerd van een aantal fiscale voordelen. Dit kan onder andere via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Voor 2017 is er € 137 miljoen beschikbaar voor organisaties die duurzaam willen investeren.

Investeert uw organisatie in technieken en bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst 2017 staan, dan kan uw organisatie gebruikmaken van ondernemersfaciliteiten (tool) en tot 36% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het belastingvoordeel geldt onder andere voor duurzame gebouwen, vernieuwende milieutechnieken en innovatieve afvalverwerkingstechnieken. Ook duurzame én stille transportmiddelen, zoals elektrische bussen en stille vrachtwagens en landbouwvoertuigen, staan op de lijst. De eisen voor deze transportmiddelen zijn in sommige gevallen aangescherpt. Daarnaast omschrijft de Milieulijst 2017 niet alleen de techniek zelf, maar ook bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift, waarbij alleen een bepaalde milieuprestatie wordt geëist. Zo worden organisaties aangespoord om zelf met innovatieve oplossingen te komen.

Voor de MIA is € 97 miljoen, voor de Vamil € 40 miljoen beschikbaar

Dankzij de MIA kan uw organisatie profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst, bovenop de andere fiscale aftrekmogelijkheden zoals de willekeurige afschrijving. Als u een bedrijfsmiddel heeft aangeschaft waarvan de code in de Milieulijst begint met een A, B, D, E, F of G mag 13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag extra ten laste worden gebracht van de winst over het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft. Uw organisatie betaalt dan dus minder belasting. Voor de MIA is in 2017 een budget van € 97 miljoen beschikbaar. De Vamil biedt de mogelijkheid 75% van een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Begint de code op de Milieulijst met een A, B, C of F dan is voor dat bedrijfsmiddel de willekeurige afschrijving mogelijk. Het is zelfs mogelijk om 75% van de investering al in het jaar van aanschaf willekeurig af te schrijven. Door af te schrijven in het jaar waarin u dat het beste uitkomt, vermindert uw organisatie de fiscale winst en verlaagt de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Er valt dan weliswaar in latere jaren minder af te schrijven, maar het levert wel een liquiditeit- en een rentevoordeel op doordat het betalen van belastingen naar de toekomst wordt verschoven. Voor de Vamil is in 2017 een budget van € 40 miljoen beschikbaar.