Demonstratiemodel komt in aanmerking voor MIA

24 maart 2023 | Door redactie

Innoveren in milieuvriendelijke producten staat hoog op de agenda. Soms zijn dan demonstratiemodellen nodig, bijvoorbeeld bij voertuigen. Deze demonstratievoertuigen komen ook in aanmerking voor de MIA, ook al zijn ze gebruikt voor de presentatie. Elektrische auto's staan sinds 2023 niet meer op de Milieulijst.

Met de milieu-investeringsaftrek (MIA) profiteert u als ondernemer van een investeringsaftrek die in 2023 kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag (kijk voor alle actuele bedragen op de pagina met Belastingtarieven van Rendement). Het investeringsbedrag moet minimaal € 2.500 zijn.Voorwaarde voor de toepassing van de MIA is dat u investeert in bedrijfsmiddelen die zijn opgenomen in de Milieulijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Voorwaarde 'niet eerder gebruikt bedrijfsmiddel' geldt niet voor demo-voertuigen

Om de MIA te mogen toepassen, geldt dat er in principe sprake moet zijn van een niet eerder gebruikt bedrijfsmiddel.' Omdat in de praktijk behoefte blijkt te zijn aan demonstratiemodellen van milieuvriendelijke voertuigen, was de voorwaarde 'niet eerder gebruikt' problematisch voor die voertuigen die voor een demonstratie gebruikt zijn. Maar sinds 2014 komen ook demo-voertuigen in aanmerking voor de MIA als ze voldoen aan de vereisten voor nieuwe vervoermiddelen in de Wet op de omzetbelasting 1968. Dit betekent dat het demonstratievoertuig in aanmerking komt voor MIA voor een maximale periode van zes maanden na eerste ingebruikneming of als er maximaal 6.000 kilometer mee gereden is. Let op: volgens de milieulijst 2023 vallen reguliere elektrische auto’s niet meer onder de MIA en VAMIL. Elektrische bestelauto’s en personenauto’s met geïntegreerde zonnepanelen komen nog wel in aanmerking voor beide subsidies.

MIA, KIA en EIA

De MIA komt boven op uw gebruikelijke kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De grondslag voor de MIA kan worden verhoogd met advieskosten en de kosten van het in gebruik nemen van bedrijfsmiddelen. Naast de MIA biedt de Vamil-regeling u de mogelijkheid om 75% van de (milieu-)investeringskosten op een door uzelf te bepalen tijdstip af te schrijven. Dat kan ineens, in 5 jaar, in 10 of 25 jaar enzovoorts. Snel afschrijven levert u een rente- en liquiditeitsvoordeel op, maar juist heel langzaam afschrijven kan ook voordelen hebben. De MIA kan wel worden toegepast naast de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), maar niet naast de energie-investeringsaftrek (EIA)

Bijlagen bij dit bericht