Extra huurverhoging woningcorporatie beperkt

Als u als woningcorporatie per 1 juli 2015 een extra inkomensafhankelijke huurverhoging doorberekent aan de bewoners van uw sociale huurwoningen, moet u zich wel aan de afgesproken percentages houden. Er geldt namelijk een maximumverhoging per inkomensgroep.

11 juni 2015 | Door redactie

Sinds 1 juli 2013 mogen woningcorporaties eens in de twaalf maanden de huur van sociale woningen extra verhogen als bewoners een hoger of middeninkomen verdienen. Het gaat om een verhoging boven op het inflatiepercentage van 1% (in 2014) voor woningen die niet geliberaliseerd zijn. Dit zijn woningen waarvan de huurprijs bij aanvang van de huurovereenkomst onder de liberalisatiegrens uitkomt (€ 710,68 in 2015). De maximale verhoging van de kale huurprijs per 1 juli 2015 is:

  • 2,5% (inflatie + 1,5%) voor bewoners met een inkomen tot en met € 34.229;
  • 3,0% (inflatie + 2%) voor bewoners met een inkomen tussen € 34.229 en € 43.786;
  • 5,0% (inflatie + 4,0%) voor bewoners met een inkomen boven € 43.786.

Bij de extra huurverhoging moet u uitgaan van het inkomen over 2013. Via de Belastingdienst kunt u een inkomensindicatie aanvragen

Huur mag maximale huurprijs niet overschrijden

Als u de huur van een woning (extra) verhoogt, mag de huurprijs niet meer bedragen dan de maximale huurprijs. Met behulp van het puntensysteem voor huurwoningen kunt u uitzoeken wat de maximale huurprijs voor een bepaalde woning is. Heeft u de woning verbouwd of aangepast voor gehandicapten, dan mag u de huurwoning tussentijds verhogen. Ook hier geldt dan dat de verhoogde huurprijs niet het maximum mag overschrijden.