Geen duidelijk beeld van impact non-profit

Organisaties weten onvoldoende wat de impact is van de activiteiten op de donateurs, leden en subsidiegevers. Uit onderzoek van BDO blijkt namelijk dat bijna de helft van maatschappelijke organisaties (47%) onvoldoende kennis heeft van de effecten van haar werkzaamheden op deze groepen.

11 januari 2017 | Door redactie

De uitkomst van het onderzoek van BDO is opvallend, omdat het de laatste jaren wel steeds belangrijker is geworden om de resultaten inzichtelijk te maken. Donateurs, leden en subsidiegevers willen immers toch weten wat uw organisatie heeft uitgespookt. Uw organisatie moet daarom verantwoording afleggen over de besteding van de ontvangen donaties en subsidies. Daarnaast is het nu dus belangrijk om de resultaten van de activiteiten te kunnen onderbouwen en aan te geven wat de effecten op de doelgroep en de maatschappij zijn.  

Meten van de impact

Bij de keuze voor uw organisatie kijken donateurs, leden en subsidiegevers namelijk steeds meer naar het te behalen voordeel. Wat levert de investering op? Met een impactmeting kan uw organisatie inzicht geven in de resultaten van uw activiteiten. Voor het beoordelen van deze resultaten moet u twee vergelijkingen maken:

  • vergelijking van de situatie vóór en nadat de activiteit heeft plaatsgevonden;
  • vergelijking van de situatie met en zonder activiteit.