Hoe werkt de versnelde afschrijving in 2023?

30 december 2022 | Door redactie

Ondernemingen kunnen in 2023 versneld afschrijven op nieuw aangeschafte bedrijfsmiddelen, zoals machines. Op die manier wil het kabinet investeringen in het mkb stimuleren. De randvoorwaarden voor deze regeling zijn inmiddels gepubliceerd.

Economische onzekerheid is in de regel niet de beste voedingsbodem voor investeringen in het mkb. Om ondernemers daarbij toch een steuntje in de rug te geven, heeft het kabinet eerder een stimuleringspakket aangekondigd. Dat moet ook wat tegenwicht bieden aan de lastenverzwaringen die op het bedrijfsleven afkomen, zoals de verhoging van het lage tarief in de vennootschapsbelasting (VPB) van 15% naar 19%.

Afschrijving verlaagt belastbare winst

Eén van de onderdelen van het pakket is een regeling voor willekeurige afschrijving op nieuwe bedrijfsmiddelen. Dankzij deze regeling kan een onderneming die in 2023 investeert in een bedrijfsmiddel (artikel), eenmalig tot 50% van het investeringsbedrag willekeurig afschrijven. Door die 50%-afschrijving meteen in 2023 te doen verlaagt een onderneming de belastbare winst en betaalt dus minder belasting. Het restant moet de onderneming in de jaren daarna regulier afschrijven (infographic). De verruiming geldt voor zowel de inkomstenbelasting als voor de VPB.

Alleen voor in 2023 aangeschafte bedrijfsmiddelen

Het gaat om een hernieuwde openstelling van een regeling die eerder al in onder meer 2009, 2010 en 2011 gold. De voorwaarden voor de regeling voor 2023 zijn inmiddels in de zogeheten eindejaarsregeling van het ministerie van Financiën gepubliceerd in de Staatscourant. Zo geldt de regeling alleen voor in 2023 aangeschafte bedrijfsmiddelen, en dus niet voor bijvoorbeeld machines die al in gebruik zijn genomen. De onderneming moet dus in het kalenderjaar 2023 verplichtingen aangaan voor de aanschaf of zogeheten voortbrengingskosten maken (bij een bedrijfsmiddel dat de onderneming zelf maakt). De onderneming moet het bedrijfsmiddel vervolgens vóór 1 januari 2026 in gebruik nemen.

Gebouwen vallen niet onder willekeurige afschrijving

Een aantal bedrijfsmiddelen zijn uitgezonderd van de willekeurige afschrijving, zoals gebouwen, schepen, vliegtuigen en bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor verhuur aan derden. Ook bedrijfsmiddelen waarop via een andere regeling – zoals de Vamil – willekeurig wordt afgeschreven zijn uitgesloten. Personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer vallen in principe ook niet onder de verruimde afschrijving. Wel is er een uitzondering voor personenauto’s met een ‘nulemissie’. Dat is een auto waarvan uit het kentekenregister blijkt dat de uitstoot nul gram CO2 per kilometer is.

Bijlagen bij dit bericht