In 2022 veel gebruikgemaakt van de MIA en Vamil

26 mei 2023 | Door redactie

Met de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil), kan een organisatie fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken. In 2022 is van deze regelingen veelvuldig gebruikgemaakt.

In totaal is in 2022 voor een bedrag van € 4 miljard geïnvesteerd in innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen met gebruikmaking van de MIA en de Vamil. Dit leverde organisaties een bijna verdubbeld belastingvoordeel op ten opzichte van 2021. Het voordeel voor 2022 komt naar verwachting op € 229 miljoen. Dit is te lezen in het jaarverslag MIAVamil 2022. Dat er gretig gebruik is gemaakt van deze aftrek kan komen door een verhoogd aftrekpercentage van de MIA in 2022. De belangstelling kan ook toegenomen zijn door de hogere grondstofprijzen en de toegenomen belangstelling voor verduurzaming door de hoge gasprijzen. Vooral aanvragen voor verduurzaming van gebouwen steeg met 43%. Ook de investeringsbedragen per melding waren in 2022 hoger dan in voorgaande jaren, doordat in 2022 de grens van € 25 miljoen voor bepaalde technieken op de Milieulijst is verhoogd naar € 50 miljoen per bedrijfsmiddel en per belastingplichtige.

Investeringsaftrek kan in 2023 oplopen tot 45% van het investeringsbedrag

Met de MIA profiteert een ondernemer van een investeringsaftrek die in 2023 kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag (kijk voor alle actuele bedragen op de pagina met Belastingtarieven van Rendement). Het investeringsbedrag moet minimaal € 2.500 zijn. De MIA komt boven op uw gebruikelijke kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De grondslag voor de MIA kan worden verhoogd met advieskosten en de kosten van het in gebruik nemen van bedrijfsmiddelen. Naast de MIA biedt de Vamil-regeling de mogelijkheid om 75% van de (milieu-)investeringskosten op een door de ondernemer te bepalen tijdstip af te schrijven. Dat kan ineens, in 4 jaar, in 10 of 25 jaar enzovoorts. Snel afschrijven levert een rente- en liquiditeitsvoordeel op, maar juist heel langzaam afschrijven kan ook voordelen hebben.