Industrie terughoudender met investeringen in 2019

Ondernemingen in de industrie kijken iets somberder naar 2019. Ze verwachten minder te investeren in gebouwen, machines en vervoersmiddelen dan dit jaar. Maar 2018 is dan ook een prima jaar wat investeringen betreft.

5 december 2018 | Door redactie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ondervraagt de industrie elk halfjaar over de investeringsverwachtingen. Het gaat dan om vaste activa – onder meer gebouwen, fabrieken, machines vervoersmiddelen en computers – die de ondernemingen in het volgende jaar in gebruik willen nemen. Uit de laatste vragenronde blijkt dat ondernemingen in 2019 zo’n 7% minder verwachten te investeren. Daar staat tegenover dat er dit jaar 44% méér geld is gestoken in vaste activa dan in 2017.

Uiteindelijke investering vaak lager dan verwachting

De verwachtingen zijn in de loop van dit jaar ook aardig opgeschroefd, blijkt uit de CBS-cijfers. Want aan het begin van het jaar dachten de ondernemingen nog 25% meer te spenderen dan in 2017. Aan het eind van het jaar ligt dat dus op 44%, al merkt het CBS wel op dat de daadwerkelijke investeringen (e-learning) in de regel lager liggen dan de verwachting. Dit komt doordat bijvoorbeeld gebouwen toch later af zijn, of dat de investeringen doorgeschoven worden naar een later jaar.
In de voedingsindustrie en de grote technische metaalbedrijven denken ondernemingen in 2019 nog iets meer vaste activa in gebruik te nemen dan in 2018. Maar het positieve verschil met dit jaar is niet zo groot als tussen 2017 en 2018. In de chemie is het beeld voor volgend jaar negatief. Zij verwachten 24% minder te investeren dan dit jaar. In deze sector zijn dit jaar veel gebouwen in gebruik genomen, aldus het CBS.

Nadruk op investeringen ter vervanging in 2019

Verder veranderen ook de motieven om te investeren (tool). Dit jaar is er vooral capaciteit bij gezet, want ‘uitbreiding’ is het voornaamste argument om te investeren. Voor volgend jaar ligt de nadruk meer op ‘vervanging’.
In het algemeen heeft ondernemend Nederland nog geen donkere bril opgezet, zo bleek onlangs al uit een andere CBS-enquête. Zo verwacht per saldo 30% van de ondernemingen een omzetgroei in 2019 en denkt per saldo 17% meer werknemers aan te nemen.