Inspecteur haalt bakzeil in zaak berekening KIA

28 mei 2019 | Door redactie

De Hoge Raad heeft aangegeven dat voor de berekening van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) alle investeringen van een samenwerkingsverband meetellen. De inspecteur kreeg dus een streep door zijn berekening.

In deze zaak, die eerder voor Hof Den Bosch speelde, ging het om een man die met vijf andere maten in een maatschap zat. In 2013 kocht hij een personenauto met een waarde van € 56.515 die hij tot het buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen rekende. Daarnaast investeerde de maatschap voor € 40.517. De maat nam een KIA (tool) van 
€ 15.470 op in zijn aangifte. De inspecteur was het hier niet mee eens en verlaagde de KIA tot € 10.085 (€ 15.470 / € 97.032 x € 63.268 (€ 56.515 + 1/6 x € 40.517).

Berekening inspecteur klopte niet

Het hof gaf aan dat de man recht had op een KIA van € 15.470 omdat het totaalbedrag van de investeringen tussen de € 55.248 en € 102.311 lag. De berekening van de inspecteur klopte dus niet. Uit de wet komt niet naar voren dat een aanpassing van de rekenregel moet plaatsvinden als er naast de buitenvennootschappelijke investering ook investeringen door het samenwerkingsverband zijn gedaan. In dit geval lag het totaalbedrag aan investeringen gewoon in de derde schijf en bestond er dus recht op een KIA van € 15.470. De KIA voor leden van een samenwerkingsverband moest dus volgens het hof gebaseerd worden op de gehele investering door het samenwerkingsverband. De staatssecretaris ging tegen deze uitspraak in cassatie. 

Hoge Raad volgt hof qua berekening

De Hoge Raad vond ook, net zoals het hof, dat alle investeringen van een samenwerkingsverband voor de berekening van de KIA moesten meetellen. Onze hoogste rechter gaf daarbij aan dat de leden van het samenwerkingsverband samen ook aanspraak kunnen maken op een hogere KIA dan het geval zou zijn als er geen buitenvennootschappelijke investeringen zouden zijn gedaan of als alle investeringen door één ondernemer zouden zijn gedaan. De Hoge Raad schaarde zich dus achter de uitspraak van het hof.
Let op: veel aangifteprogramma’s en ook de Belastingdienst berekenen de KIA niet volgens de berekeningswijze van dit arrest. De berekening kan hierdoor stukken lager uitvallen, checken dus bij samenwerkingsverbanden!
Hoge Raad, 24 mei 2019, ECLI (verkort): 785

 

 

.

 

Bijlagen bij dit bericht

Investeren en innoveren
E-learning | VideoCollege 16 minuten