Investeren in vastgoed aantrekkelijker

5 december 2014 | Door redactie

Recent heeft Qredits een zakelijk hypothecair krediet geïntroduceerd. Investeren in vastgoed is voor u hierdoor aantrekkelijker. Als u voldoet aan de voorwaarden krijgt u een zakelijk hypothecair krediet van maximaal € 250.000. Hiermee komt Qredits de mkb-ondernemers opnieuw tegemoet.

In het bericht Nieuwe kredietmogelijkheden voor het mkb kon u al lezen dat de maximale kredietlimiet van Qredits is verhoogd naar € 250.000. Deze verhoging is per december 2014 ingegaan. Om nog beter in te kunnen spelen op de financieringsbehoefte van het mkb is het nu mogelijk om bij Qredits een zakelijk hypothecair krediet te krijgen.   

Er zijn drie soorten leningen

Als u wilt investeren in vastgoed moet u er rekening mee houden dat de hypothecaire lening een looptijd van ten hoogste 20 jaar heeft. Het hypothecair krediet is één van de drie soorten leningen die Qredits verstrekt. Het mkb kan namelijk ook een borgstellingskrediet of een lineair krediet verkrijgen. In de aanvraagmodule kunt u geen onderscheid maken in het soort lening. De invulling van het MKB-krediet bespreekt u met één van de adviseurs van Qredits. U mag dus niet zelf bepalen welk type lening u krijgt. Houd er rekening mee dat er een rentepercentage van 8,75% is verbonden aan de hypothecaire lening. De rentevaste periode is 10 jaar.