Juli 2019 volgens Conjunctuurklok minder gunstig verlopen

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is in juli 2019 wat minder gunstig dan een maand eerder. In de Conjunctuurklok van juli presteren 11 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.

13 augustus 2019 | Door redactie

Het CBS publiceert regelmatig cijfers over de stand van de economie, bijvoorbeeld met de Conjunctuurklok. Dit is een actuele momentopname van de stand van de Nederlandse economie. De Conjunctuurklok is een vierkant model dat bestaat uit vier onderdelen in de kleuren groen, rood, oranje en geel. De vier vlakken uit de conjunctuurklok komen overeen met de conjunctuurcyclus: opleving, neergang, recessie en herstel. De actuele economische situatie wordt inzichtelijk doordat er maandelijks vijftien factoren worden beoordeeld en ondergebracht in de vlakken van het model. Het gaat om het aantal faillissementen (tool), de hoeveelheid vacatures, de werkgelegenheid (arbeidsvolume), de productie, de uitvoer, de rente, het vertrouwen van consumenten en producenten, het aantal (grote) orders, de consumptie, de investeringen, het bruto binnenlands product, de werkloosheid en de uitzenduren.

Bedrijfsinvesteringen nemen toe

Drie indicatoren wisselden in juli 2019 van kwadrant. De bedrijfsinvesteringen schuiven van het oranje terug naar het groene kwadrant. Deze indicator verbetert en presteert boven de trend. Het consumentenvertrouwen schuift van het rode naar het gele kwadrant. Deze indicator verbetert ook, maar presteert nog onder de trend. De werkloosheid gaat van het groene naar het oranje kwadrant. Deze indicator presteert boven zijn trend, maar verslechtert. 6 indicatoren van de Conjunctuurklok staan in het groene, 5 in het oranje, 1 in het gele en 1 in het rode kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarige trend en de groei neemt af. Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarige trend, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend, daar neemt de groei echter af.

Gevolgen voor de financiële administratie

Of de stand van zaken aangegeven in de Conjunctuurklok gevolgen heeft voor de financiële administratie, is afhankelijk van de mate waarin een organisatie conjunctuurgevoelig is. Dit houdt in dat de resultaten van de organisatie sterk veranderen bij een periode van economische vooruitgang of achteruitgang. Of dat zo is, valt te beoordelen aan de hand van de aard van de producten, de plaats van de organisatie binnen het productieproces en de mate waarin er sprake is van een kapitaalintensieve productie. De indicator ‘aard van het product’ verwijst naar de noodzakelijkheid ervan. Er wordt mee bedoeld dat het product minder vaak wordt aangeschaft in perioden van economische achteruitgang en vaker wordt gekocht als het goed gaat met de economie.

Bijlagen bij dit bericht

Investeren en innoveren
E-learning | VideoCollege 16 minuten