Meer investeringen door kleine ondernemingen

30 augustus 2016 | Door redactie

Nadat eerder middelgrote ondernemingen weer opnieuw durfden te investeren sinds het uitbreken van de crisis, zijn ook kleine ondernemingen weer begonnen met investeren. De investeringsbereidheid van het hele mkb is daarmee toegenomen.

De kleine ondernemingen (tot 50 werknemers) zijn sinds dit kwartaal weer bereid om te investeren, zo blijkt uit onderzoek van het Economisch Bureau van ING. Bij een peiling onder 800 dga’s blijkt dat zo’n 6% van hen verwacht meer te gaan investeren, in tegenstelling tot 2% in het vorige kwartaal. ING verwacht dat dit percentage de komende tijd verder zal stijgen. 

Mkb profiteert van investeringsregelingen

Als u ook weer gaat investeren in bedrijfsmiddelen,  kunt u in aanmerking komen voor een aantal verschillende fiscale faciliteiten (tool) die uw investering fiscaal aantrekkelijker maken. Er zijn drie mogelijkheden:

  • kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA);
  • energie-investeringsaftrek (EIA);
  • milieu-investeringsaftrek/willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA/VAMIL).

Kunt u de KIA toepassen, dan mag u een extra bedrag aftrekken van uw belastbare winst (tool) als u tussen de € 2.301 en € 311.242 investeert in bedrijfsmiddelen. Om voor de EIA en de MIA in aanmerking te komen, moet het gaan om respectievelijk energiezuinige en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen die op de Energielijst en de Milieulijst van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland staan. De MIA mag u combineren met de VAMIL. De VAMIL biedt u de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten op een willekeurig moment af te schrijven (tool)