Milieuregelingen in 2016

15 september 2015 | Door redactie

De milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) zullen in 2016 en 2017 verhoogd worden met € 6 miljoen en structureel met € 8 miljoen. Dit blijkt uit de Miljoenennota 2016.

Uit de Miljoenennota 2016 blijkt ook dat er € 50 miljoen gereserveerd is om per 2017 start-ups en het midden- en kleinbedrijf (mkb) te stimuleren. In 2016 zal worden uitgewerkt op welke manier dit geld besteed kan worden. 

Er komt geld beschikbaar voor start-ups en het mkb

Organisaties kunnen gebruikmaken van verschillende fiscale regelingen als ze milieuvriendelijke investeringen doen. Met de MIA en de VAMIL mogen ze een deel van het geïnvesteerde bedrag voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen aftrekken van de winst. De MIA en de VAMIL zijn subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers. Iedere Nederlandse ondernemer die belastingplichtig is voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting, kan deze regelingen gebruiken.
Download de Miljoenennota 2016 en het Belastingplan 2016 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.