Mkb grootgebruiker van MIA/Vamil

12 juli 2016 | Door redactie

In 2015 was 84% van de aanvragen voor de milieu-investeringsaftrek/willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA/Vamil) afkomstig van het mkb. De mkb-ondernemingen investeerden in totaal voor € 2.823 miljoen in bedrijfsmiddelen van de Milieulijst.

Dit blijkt uit het jaarverslag dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft gepubliceerd. Verreweg de meeste aanvragen waren voor investeringen in elektrische en hybride auto’s. Met de MIA (tool) mogen ondernemingen tot 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de winst als het bedrijfsmiddel op de Milieulijst staat. Deze regeling kunnen ondernemingen bovendien altijd combineren met de Vamil, waarmee u tot 75% van het investeringsbedrag op een willekeurig moment mag afschrijven.

Ook toename in energiezuinige investeringen

Uit het jaarverslag van de EIA (tool) blijkt verder dat in 2015 bijna € 1.4 miljard is geïnvesteerd in energiezuinige bedrijfsmiddelen. Het volledige budget voor de EIA, dat ook een extra aftrekpost is, is daarmee zelfs iets overschreden. In totaal zijn er 14.232 aanvragen gedaan voor de EIA, maar RVO.nl houdt hiervoor niet bij hoeveel van deze aanvragen bij het mkb vandaan komen.