Nieuwe lijst voor claimen EIA, MIA en Vamil bekend

4 januari 2018 | Door redactie

Ondernemers kunnen ook dit jaar weer de fiscale tegemoetkoming(en) claimen als zij investeren in bedrijfsmiddelen die energie besparen. De nieuwe Energie- en Milieulijst voor 2018 is onlangs gepubliceerd.

Om voor de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) (tool) in aanmerking te komen moeten ondernemers aan een aantal voorwaarden voldoen.
Wil een ondernemer in aanmerking komen voor de EIA, dan moet hij bij de investering in een bedrijfsmiddel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de energie-investeringen bedragen minimaal € 2.500;
  •  de investering moet niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen betreffen;
  • het bedrijfsmiddel staat op de Energielijst 2018.

Op de nieuwe Energielijst 2018 zijn nu ook de energiebalancering opgenomen en de categorie transportmiddelen is verruimd. Ook is de energiebesparing door de zeevaart op de lijst gezet.

Bedrijfsmiddel moet op Milieulijst staan

Wil een ondernemer de MIA en de Vamil claimen, dan moet het gaan om investeringen in bedrijfsmiddelen die staan vermeld op de Milieulijst 2018. Op de nieuwe Milieulijst 2018 zijn nu ook  de vastlegging van CO2 als grondstof voor de chemische industrie en de tuinbouwsector opgenomen. Ook de refurbishing van apparaten staat vanaf dit jaar op de milieulijst.