Nu al inspelen op komende Brexit

27 maart 2017 | Door redactie

Het Verenigd Koninkrijk zal waarschijnlijk deze week officieel aan de Europese Unie laten weten dat het land geen lid meer wil zijn van de club. Daarmee is de Brexit nog niet morgen geregeld, maar het is voor organisaties wel zaak om maatregelen te treffen.

Als de Britse premier May woensdag officieel laat weten dat de Britten de EU willen verlaten, gaat er een termijn van twee jaar lopen. Aan het eind van die termijn vertrekken de Britten in principe uit de EU. Dat wordt dus in 2019, tenzij de EU-lidstaten voor een langere termijn stemmen. Maar het kan ook eerder, als de onderhandelingen over de voorwaarden voor het vertrek sneller verlopen.

Overgangsperiode om handel te beschermen

Maar die onderhandelingen worden zeker geen eitje. Uiteindelijk moet er namelijk een akkoord staan dat er voor zorgt dat de huidige verwevenheid tussen de Britten en de EU netjes wordt ontvlochten. Om dat allemaal te regelen in twee jaar is mogelijk wat krap. Ondertussen zitten organisaties die zakendoen (tools) met het Verenigd Koninkrijk voor langere tijd in onzekerheid. Want veel is nog onduidelijk, bijvoorbeeld welke invoertarieven de Britten straks zullen hanteren.
Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zien daarom wel wat in een voorstel om na de onderhandelingsperiode van twee jaar een overgangsperiode in te stellen. De huidige douane-unie (tool) tussen EU en Groot-Brittannië zou dan nog drie jaar kunnen voortbestaan. Dat geeft wat lucht om een vrijhandelsakkoord uit te onderhandelen, zonder dat de handelsstromen een grote knauw krijgen, aldus de ondernemersverenigingen.

Nog veel onduidelijkheid over regels na Brexit

De belangen zijn groot. Vorig jaar was de Nederlandse export (tools) naar het Verenigd Koninkrijk goed voor ruim € 39 miljard. Het ligt voor de hand dat de kosten voor zakendoen met de Britten na de Brexit zullen stijgen. Voor uw organisatie is daarom handig om nu al verschillende scenario’s uit te denken en in te spelen op mogelijke knelpunten.
Want regelingen die nu voor de hele EU gelden, gelden straks niet meer voor het Verenigd Koninkrijk. Daardoor moeten organisaties waarschijnlijk extra formulieren inleveren of extra deskundigheid inhuren om aan de nieuwe regels te voldoen. Ook is het nog de vraag hoe de regelingen er straks uitzien voor buitenlandse werknemers die in Groot-Brittannië werken. Het zit ook in kleinere dingen, zo schrijft accountant PwC in een adviesstuk (pdf) over de Brexit. Zo staat in veel internationale contracten als reikwijdte ‘de EU’ aangegeven. Een dergelijk contract geldt dus straks in principe niet meer voor Groot-Brittannië, waardoor het contract zijn geldigheid daar kan verliezen. Het kan dus lonen om nu alvast te inventariseren of dit ook voor de contracten in uw organisatie geldt.
Meer uitleg over de precieze vertrekprocedure vindt u op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Rijksoverheid heeft ook een loket ingesteld waar organisaties terechtkunnen met vragen over de Brexit.