Ondernemers streven vaker naar verhoging productiviteit

31 mei 2024 | Door redactie

Ongeveer 75% van alle ondernemers zet momenteel stappen om de arbeidsproductiviteit binnen hun onderneming te verbeteren, met name via technologie- en automatiseringsinvesteringen. Een grote drijfveer voor deze investeringen is het gebrek aan personeel.

Dit blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland van april 2024, die het CBS heeft uitgevoerd samen met de KvK, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW. Opvallend is dat grotere ondernemingen vaker maatregelen nemen om de productiviteit te verhogen dan kleinere bedrijven. Binnen het kleinbedrijf probeert ruim 65% er maatregelen voor te nemen, in het middenbedrijf ruim 78% en in het grootbedrijf bijna 84%.

Maatregelen verschillen per bedrijfstak

Ondernemers van grote ondernemingen nemen vaker meer dan één maatregel om de productiviteit te verhogen. Zowel de grootte als de hoeveelheid van de maatregelen variëren binnen de verschillende bedrijfstakken. In de industrie geven ondernemers met iets meer dan 81% het vaakst aan maatregelen te nemen, vooral door te investeren in technologie en automatisering. Dit is anders in de horeca of de bouwnijverheid; hier kijken ondernemers juist naar optimalisatie van de werkomgeving en faciliteiten. In de autohandel en -reparatie wordt het aanbieden van trainingen voor werknemers veel geïmplementeerd. Met 54% worden de minste maatregelen genomen in de cultuur, sport en recreatie. Opvallend is dat er binnen deze bedrijfstak momenteel ook een relatief positief ondernemersvertrouwen aanwezig is.

Personeelstekort is de grootste productiviteitshindernis

Bijna 40% van de ondernemers noemt een gebrek aan personeel de grootste belemmering voor het verhogen van de productiviteit, zo blijkt uit de enquête. Vooral in de autohandel en -reparatie is dit een nijpend probleem. Daarnaast wijst ruim 17% van de ondernemers op externe factoren, zoals economische onzekerheid. Deze zorg leeft met name onder ondernemers in de delfstoffenwinning en bouwnijverheid. Iets meer dan 13% van de ondernemers meldt dat een gebrek aan financiële middelen hun grootste knelpunt vormt. Dit is een veelgehoord probleem in de landbouw, bosbouw en visserij. Daartegenover staat dat iets meer dan 36% van de ondernemers geen belemmeringen ervaart of geen maatregelen neemt om de productiviteit te verhogen.