Ondernemersorganisaties willen snelle start Invest-NL

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat er een goed mandaat ligt voor Invest-NL, maar er moet wel worden doorgepakt. De komst van de investeringsinstelling was al begin 2017 aangekondigd, maar de financiering en ontwikkeling van belangrijke projecten, bijvoorbeeld op het gebied van energietransitie, laat nog op zich wachten.

21 mei 2019 | Door redactie

Het doel van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL is organisaties ondersteunen bij maatschappelijke transitieopgaven, bijvoorbeeld op het gebied van energie, verduurzaming en mobiliteit, en toegang bieden tot ondernemingsfinanciering. De ondernemersorganisaties betreuren dat de investeringsinstelling nog niet operationeel is: Invest-NL is van essentieel belang voor onder andere de vergroening, de energietransitie en het meer circulair maken van de economie.

Nederland loopt EU-financiering mis

In de EU is Nederland een van de weinige landen zonder een dergelijk instituut. Daardoor loopt Nederland veel EU-financiering mis. De ondernemersorganisaties vinden dat de politiek moet doorpakken en dat Invest-NL er snel moet komen.

Bedrijven vissen achter het net 

Ook de joint venture die Invest-NL met de Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingssamenwerking (FMO) gaat vormen moet volgens MKB-Nederland en VNO-NCW snel van de grond komen. Deze samenwerking richt zich op financieringsoplossingen en ondersteuning van Nederlandse ondernemingen bij het op de internationale markt brengen van hun producten. Nederlandse bedrijven kunnen in tegenstelling tot veel buitenlandse investeerders geen beroep doen op een investeringsbank en vissen daardoor in het buitenland vaak achter het net met belangrijke projecten.

Aandacht voor het mkb 

De ondernemingsorganisaties zijn wel tevreden over het mandaat voor de nieuwe instelling. Zo komt de instelling op voldoende afstand van de politiek. De instelling is ook echt een aanvulling op de markt. Daarnaast krijgt het mkb veel aandacht in Invest-NL. Wat de organisaties wel jammer vinden, is dat niet alle op het mkb gerichte financieringsinstrumenten onder de instelling komen te hangen. Zij hadden graag Invest-NL gezien als één financieringsloket voor het mkb.