Ondernemersvertrouwen stijgt fors in derde kwartaal

7 september 2021 | Door redactie

Het ondernemersvertrouwen stijgt in het derde kwartaal van 2021 naar 18,4 en bereikt daarmee de hoogste waarde sinds de start van de meting in 2008. Dit is te lezen in 'Conjunctuurenquête Nederland derde kwartaal 2021'.

De stijging van 16,1 punt ten opzicht van het tweede kwartaal komt vooral door de verbeterde verwachtingen. De toename van het vertrouwen was alleen in het derde kwartaal van 2020 groter. Toen was de toename 17,9. Ondernemers zijn positiever dan een jaar eerder over de omzet (tool), personeelssterkte en winstgevendheid. Per saldo zag 29% van de ondernemers de omzet toenemen in het tweede kwartaal van 2021, tegenover 23% die in hetzelfde kwartaal in 2020 de omzet zag dalen. De winstgevendheid steeg bij per saldo ruim 12% van de ondernemers. En bij per saldo 10% nam het personeelsbestand toe. Ook zag per saldo 13,7% van de ondernemers het economisch klimaat verbeteren.

Verwachtingen voor derde kwartaal

Op dit moment ervaart 23,1% van de ondernemers een tekort aan arbeidskrachten. Overige ondernemers hebben onder andere last van belemmeringen bij productiemiddelen, materiaal en ruimte (12,8%), onvoldoende vraag (12,2%) en financiële beperkingen (3,6%). Per saldo verwacht 11% van ondernemers een beter economisch klimaat in het derde kwartaal. Voor het derde kwartaal verwacht per saldo:

  • bijna 13% een stijging van de omzet;
  • bijna 19% een groter personeelsbestand;
  • bijna 24% hogere verkoopprijzen;
  • 5% meer export;
  • 12% meer orders te plaatsen bij leveranciers;
  • 10% meer te gaan investeren in 2021.

Ervaringen en verwachtingen

Voor Conjunctuurenquête Nederland worden ondernemers gevraagd naar ervaringen in het afgelopen kwartaal en verwachtingen voor het lopende kwartaal. Conjunctuurenquête Nederland is een samenwerking van het CBS, EIB, de Kamer van Koophandel, MKB Nederland en VNO-NCW. De uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland over het vierde kwartaal 2021 verschijnen op 12 november 2021.

Bijlagen bij dit bericht

Begroten omzet
E-learning | VideoCollege 32 minuten
De groei van uw onderneming
Verdiepingsartikel
Werken met realtime data
Verdiepingsartikel