Ondernemersvertrouwen stijgt langzaam in april 2024

17 mei 2024 | Door redactie

Het lijkt erop dat het vertrouwen onder ondernemers – hoewel vooralsnog negatief – langzaam aan het terugkeren is. Uit een onderzoek van ondernemersorganisaties op basis van de Conjunctuurenquête Nederland blijkt dat het ondernemersvertrouwen sinds 2022 niet zo hoog is geweest.

De resultaten zijn in april verzameld door het CBS, KVK, het EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW. De stemmingsindicator toont een lichte stijging van -7,7 tot -6,0 in het eerste kwartaal van 2024. Tot nu toe ligt het vertrouwen al tien kwartalen onder de 0, waarbij in 2022 de hoogste daling plaatsvond tot maar liefst -22,2. Sindsdien is er een wisselvallige stijging geweest.

Negativiteit daalt in meeste bedrijfstakken

Ondernemers in de cultuur, sport en recreatie zijn het meest optimistisch, met een positief cijfer van 2,8. De delfstoffenwinning was de enige andere bedrijfstak met een positief gevoel, hier was het resultaat een 1,7. In de andere twaalf bedrijfstakken is er nog steeds negatief gestemd, maar wel in mindere mate dan in voorgaande jaren. Vooral in de autohandel en –reparatie, de vervoer en opslag en de horeca is het vertrouwen relatief sterk toegenomen. Het laagste cijfer kwam vanuit de landbouw, bosbouw en visserij met een -15,1, maar ook dit was een lichte stijging ten opzichte van de -16,9 van vorig kwartaal. In de industrie, detail- en groothandel is het vertrouwen sindsdien echter wel weer wat afgenomen.

Personeelstekort is de grootste boosdoener

Momenteel heeft bijna 70% van de ondernemers te maken met een personeelstekort. Het is dan ook niet verrassend dat 36% van de ondernemers een tekort aan arbeidskrachten als grootste belemmering in de bedrijfsvoering ziet. Vooral in de zakelijke dienstverlening, autohandel en -reparatie en detailhandel speelt dit een grote rol. Ondernemers nemen uiteenlopende maatregelen om het personeelstekort aan te pakken. De meeste ondernemers geven aan hun arbeidsvoorwaarden te verbeteren (bijvoorbeeld door een aantrekkelijker salaris te bieden). Ongeveer een kwart van de ondernemers richt zich juist meer op het verhogen van de automatisering, in de industrie is dit zelfs bijna een derde. Het aantrekken van arbeidskrachten uit het buitenland is in de landbouw, bosbouw en visserij een relatief veelgebruikte oplossing. In de horeca wordt het aanbod vaak beperkt tot de beschikbare hoeveelheid personeel.