Overtreding van het kartelverbod zwaar beboet

15 april 2022 | Door redactie

Nu uit cijfers van de Kamer van Koophandel en het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal faillissementen langzaam begint te stijgen, kan het handig zijn te onderzoeken of samenwerken met andere ondernemingen de positie van een onderneming sterker maakt. Pas bij samenwerkingsverbanden wel op voor kartelafspraken.

De kans op een succesvolle samenwerking wordt groter als van tevoren goed is vastgesteld wat de toegevoegde waarde van de samenwerking is voor de onderneming. Het is verstandig om een strategie te hebben waar u elk samenwerkingsverzoek aan kunt toetsen. Zo kunt u steeds controleren of de samenwerking de juiste investering is. Is er een onderneming die wel voelt voor samenwerking? Check dan in het Handelsregister of  er geen sprake is van een faillissement, kijk wie de bestuurders zijn en onderzoek  wat de financiële situatie is van de onderneming. Vraag de jaarrekeningen op! 

Voorwaarden voor goede kartelafspraken

Is alles in orde en is ook de financiële situatie gecontroleerd, dan begint de samenwerking met het afstemmen van bepaalde zaken. Dat mag alleen met concurrerende ondernemingen zaken als aan de voorwaarden voor de algemene vrijstelling voor kartelafspraken wordt voldaan:

  • de afspraken dragen bij aan economische of technische vooruitgang;
  • een redelijk deel van de voordelen van de samenwerking zijn voor de klant;
  • de afspraken gaan niet verder dan strikt nodig is; en
  • er blijft ruimte voor concurrentie.

Het is handig hier een deskundig adviseur voor de zekerheid naar te laten kijken.  

Boete van € 900.000 bij overtreding kartelverbod

Als de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt lucht krijgt van verboden kartelafspraken, is er kans op een forse boete. De overtreder kan een boete van maximaal € 900.000 of 10% van de jaaromzet (bij een concern) opgelegd krijgen. Elke bestuurder kan een boete krijgen tot € 900.000. Daarnaast kunnen benadeelde ondernemingen en consumenten in aanmerking komen voor een schadevergoeding, die op de onderneming wordt verhaald. Ondernemingen die elkaars concurrenten zijn en afspraken maken over wat een product of dienst gaat kosten, hoeveel ze gaan produceren en hoe ze onderling de opdrachten of de markt gaan verdelen, zijn in overtreding.

Bijlagen bij dit bericht

Investeren en innoveren
E-learning | VideoCollege 16 minuten