Salderingsregeling zonnepanelen geleidelijk afgebouwd

Uit het wetsvoorstel voor de geleidelijke afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen blijkt dat er tot 1 januari 2023 niets verandert voor kleinverbruikers. Hierna komt er een geleidelijke afbouw. Vanaf 2031 is het dan gedaan met de salderingsregeling. Dan krijgen de kleinverbruikers, in plaats van een saldering, een vergoeding van hun energieleverancier voor de geleverde elektriciteit.

15 oktober 2020 | Door redactie

De salderingsregeling zorgt ervoor dat kleinverbruikers de stroom die ze met hun zonnepanelen opwekken en terugleveren aan het net, wordt afgetrokken van hun energieverbruik. Zij behalen hiermee dus een voordeeltje. Ook zorgt de regeling ervoor dat ze altijd hetzelfde tarief van de energieleverancier voor de teruggeleverde stroom als voor de door hen afgenomen stroom krijgen. Hierdoor betalen ze ook geen energiebelasting, BTW en ODE-heffing over het ‘gesaldeerde’ energieverbruik.

Geleidelijke afbouw salderingsregeling

In het wetsvoorstel is opgenomen dat er tot 2023 niets verandert aan de salderingsregeling. Vanaf 1 januari 2023 komt er echter een geleidelijke afbouw van het percentage zelf opgewekte stroom dat kleinverbruikers op grond van deze regeling kunnen salderen. En dan is het per 2031 gedaan met de salderingsregeling. Vanaf dat jaar krijgt de kleinverbruiker een vergoeding van de energieleverancier voor de geleverde stroom.

Zonnepanelen steeds goedkoper geworden

Tot de afbouw en tenslotte de afschaffing van de salderingsregeling is besloten omdat zonnepanelen steeds goedkoper worden. Ze zijn dan ook veel sneller terugverdiend. Door TNO is berekend dat als de salderingsregeling ongewijzigd zou worden doorgezet dit tot overstimulering zou leiden, zonnepanelen zouden binnen 5-6 jaar dan terugverdiend zijn. Dit moet gecorrigeerd worden en dat gebeurt dus door de geleidelijke afbouw vanaf 2023 en in 2031 afschaffing van de salderingsregeling.