Steunpercentages MIA omhoog

21 september 2021 | Door redactie

Als uw onderneming in bedrijfsmiddelen investeert, kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen voor investeringsaftrek en daarmee financieel voordeel behalen. Een van deze maatregelen is de milieu-investeringsaftrek (MIA). De steunpercentages gaan in 2022 omhoog.

Als een ondernemer fiscaal voordelig wil investeren in milieuvriendelijke technieken, dan kan dat met de MIA. De MIA is een mogelijkheid om de fiscale winst te verlagen. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel en kende in 2021 de percentages 13,5%, 27% en maximaal 36% bij bedragen vanaf € 2.500. In het Belastingplan wordt voorgesteld om per 1 januari 2022 de steunpercentages te verhogen naar respectievelijk 27%, 36% en 45%. In totaal is € 114 miljoen budget beschikbaar in 2022.

Het hoogste steunpercentage moet dure investering rendabel maken

De verhoging van de steunpercentages volgt uit onderzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederlad (RVO). Juist milieu-investeringen die bovengemiddeld bijdragen aan de klimaatdoelstellingen, duurzaamheid en een circulaire economie blijken duurder te zijn geworden. Juist deze bedrijfsmiddelen droegen de afgelopen jaar 55-70% aan meerkosten, waar dat voorheen 50% was. Het hoogste percentage van 45% is dan ook bedoeld voor die bedrijfsmiddelen op de Milieulijst die bovengemiddelde milieuwinst opleveren en fors duurder zijn. Daarmee kan een nu nog onrendabele investering toch voor winst zorgen.  

Download de complete Miljoenennota 2022 (pdf) en het Belastingplan 2022 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft. 

Bijlagen bij dit bericht