Stimuleringspakket: mkb kan extra afschrijven in 2023

8 november 2022 | Door redactie

Ondernemingen kunnen in 2023 versneld afschrijven op bedrijfsmiddelen, om zo meer financiële lucht te krijgen. Deze maatregel is onderdeel van een pakket van € 500 miljoen waarmee het kabinet investeringen door mkb’ers wil bevorderen.

Lees ook het nieuwsbericht Hoe werkt de versnelde afschrijving in 2023?

Het stimuleringspakket is al op Prinsjesdag aangekondigd, en beslaat van 2023 tot en met 2027 elk jaar € 500 miljoen. Het is bedoeld om wat tegenwicht te bieden aan de lastenverzwaringen die in 2023 op mkb’ers afkomen, zoals de verhoging van het lage tarief in de vennootschapsbelasting (VPB) van 15% naar 19%

Winst verlagen met extra afschrijving

Het kabinet heeft nu in een brief (pdf) de contouren geschetst van het pakket. Eén van de maatregelen is een willekeurige afschrijving (infograpic) op ‘aangewezen’ bedrijfsmiddelen in 2023. De details moeten nog uitgewerkt worden in regelgeving, zoals wat dan precies aangewezen bedrijfsmiddelen zijn. Maar in het algemeen komt het erop neer dat een onderneming die in 2023 een investering doet, tot 50% van die investering willekeurig mag afschrijven. Door die 50%-afschrijving meteen in 2023 te doen verlaagt een onderneming de belastbare winst en betaalt dus ook minder belasting. De regeling gaat gelden voor zowel de inkomstenbelasting als de VPB.

Verruiming WBSO, EIA en MIA

Daarnaast wil het kabinet investeringen in innovatie aanjagen door de WBSO (tool) te verruimen. Via de WBSO kunnen ondernemingen een deel van de (loon)kosten terugkrijgen die zij maken voor speur- en ontwikkelingswerk. Het voorstel is om de schijfgrenzen voor de subsidie op te hogen. Hoe de nieuwe grenzen eruit komen te zien, moet nog blijken. Ook komt er, zoals eerder aangekondigd, structureel extra geld beschikbaar voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de energie-investeringsaftrek (EIA). Dit zijn fiscale voordelen voor ondernemers die investeren in duurzame bedrijfsmiddelen.
Verder wil het kabinet afzien van de voorgenomen tariefsverhoging in de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s voor 2025 en 2026.

Compensatie voor verhoging minimumloon

Een ander onderdeel van het pakket is bedoeld om werkgevers enigszins te compenseren voor de stijging van het minimumloon. Dat gaat per 1 januari 2023 met 10,15% omhoog. Het kabinet wil daarom het zogeheten lage-inkomensvoordeel (LIV) tijdelijk verruimen. Dit is een tegemoetkoming die werkgevers kunnen krijgen voor werknemers die het minimumloon verdienen of net daarboven. Voor werkgevers geldt verder dat de vrije ruimte in de werkkostenregeling extra wordt verruimd naar 3% en dat de zogeheten Aof-premie voor kleine werkgevers omlaaggaat. Wel meldt het kabinet nu dat de verlaging van de Aof-premie minder groot zal zijn dan eerder aangekondigd, maar een nieuw percentage wordt vooralsnog niet genoemd.