Strikte toepassing van voorwaarden MIA

9 februari 2015 | Door redactie

Investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, dan kunt u met de milieu-investeringsaftrek (MIA) een fiscaal voordeel behalen. Het is echter wel belangrijk dat u aan alle voorwaarden voldoet, want anders vist u achter het net. Dat blijkt ook uit een recente uitspraak van Rechtbank Den Haag.

In deze zaak ging het om een bv die een hotel-restaurant exploiteerde. In 2011 verbouwde de bv het hotel-restaurant. Om in aanmerking te komen voor de MIA diende de bv twee aanvragen in bij Agentschap NL. Voor de eerste investering van € 1.861.531 kon de bv wel voor € 697.979 de MIA toepassen. Het voordeel bedroeg daardoor € 418.788. De MIA voor de tweede investering van € 1.000.000 werd echter niet geaccepteerd door Agentschap NL. Bij de verbouwing was namelijk niet uitsluitend duurzaam hout gebruikt. Er was voor € 8.000 ook ander hout gebruikt. De bv vond dat onredelijk en in strijd met de bedoeling van de wetgever en ging naar de rechter.

Alle facturen waren terecht meegenomen

De rechter gaf aan dat uit de milieulijst bleek dat het gebruikte hout duurzaam moest zijn en een certificering moest hebben. Agentschap NL had terecht de facturen voor het niet-duurzame hout meegenomen bij de beoordeling van de MIA-aanvraag. Het gebruik van niet-gecertificeerd hout had namelijk betrekking op de verbouwing van één gebouw. Daarnaast maakte het niet uit dat het slechts ging om een gering bedrag aan verkeerd hout. Volgens de rechtbank was het niet onredelijk om de MIA niet toe te passen en kwam dat ook niet in strijd met de bedoeling van de wetgever. Het was verder niet de taak van Agentschap NL of de Belastingdienst om de bv hierop te wijzen en een mogelijkheid te geven om het gebruik van het verkeerde hout te herstellen. Het toepassen van de MIA was dus terecht geweigerd.       
Rechtbank Den Haag, 6 november 2014, ECLI (verkort): 14329