Voordeel bij duurzame investeringen

8 januari 2015 | Door redactie

Heeft u al kennisgenomen van de Milieu- en energielijst 2015? Deze lijst is onlangs gepubliceerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). U kunt profiteren van fiscaal voordeel als u investeert in één of meerdere duurzame investeringen. Bovendien verlaagt u hiermee de energiekosten.

De overheid probeert met fiscale regelingen te stimuleren dat u investeert in milieu- en energievriendelijke bedrijfsmiddelen. De bedrijfsmiddelen moeten daarvoor wel op de milieu- of energielijst staan. RVO.nl verwerkt elk jaar de nieuwste ontwikkelingen in deze lijsten.

De Energielijst bestaat uit vijf categorieën

De Energielijst 2015 (pdf) heeft betrekking op de energie-investeringsaftrek (EIA). Dit is een regeling die stimuleert dat u investeert in bedrijfsmiddelen die energie besparen. De lijst bevat 160 duurzame investeringen en is ingedeeld in vijf categorieën: bedrijfsgebouwen, processen, transportmiddelen, duurzame energie en energie advies. Er zijn generieke investeringen en specifieke investeringen. U kunt uw verzoek indienen via het eLoket van de RVO. Hierna ontvangt u een verklaring. Daarin kunt u lezen welk bedrag aan energie-investeringen meegenomen mag worden voor de EIA. Het bedrag is minimaal € 2.500 en maximaal € 119 miljoen per kalenderjaar. De EIA is 41,5% van dit bedrag, dat u mag aftrekken van de winst. Denk eraan dat u de verklaring moet bewaren in uw administratie. U kunt daarmee achteraf aantonen van welk bedrag u uit mocht gaan.

Duurzame gebouwen komen niet meer voor de VAMIL in aanmerking

De Milieulijst 2015 (pdf) heeft betrekking op de Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) en de Regeling milieu-investeringsaftrek (MIA). Als u gebruikmaakt van de VAMIL kunt u 75% van het investeringsbedrag op een willekeurig moment afschrijven. Als u gebruikmaakt van de MIA mag u, afhankelijk van het soort bedrijfsmiddel, tot 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de winst. In het stappenplan van de RVO vindt u welke stappen u moet doorlopen om gebruik te kunnen maken van deze regelingen. Houd er rekening mee dat duurzame gebouwen in 2015 niet voor de VAMIL in aanmerking komen. U kunt nu alleen nog de MIA toepassen. Daarnaast blijft het in 2015 fiscaal voordelig om te investeren in elektrische of hybride auto’s. U moet daarbij wel rekening houden met een maximumbedrag per auto.