Voorstellen voor de Milieulijst 2016

12 augustus 2015 | Door redactie

Heeft u bedrijfsmiddelen die volgens u eigenlijk op de Milieulijst moeten staan, dan kunt u nu een voorstel doen om de Milieulijst aan te vullen of aan te passen. U moet dit voorstel uiterlijk 1 september 2015 indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

In het nieuwsartikel ‘Voorstellen voor de Energielijst 2016’ kon u lezen dat u tot 31 augustus 2015 bij RVO een voorstel kunt indienen om de Energielijst aan te vullen. De overheid stelt elk jaar een nieuwe lijst op om op deze manier up-to-date te blijven en ook de nieuwste technieken mee te nemen. Staat een bedrijfsmiddel op de Milieulijst, dan kunt u profiteren van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Variabele afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).
RVO heeft een stappenplan ontwikkeld dat u kunt doorlopen als u de Milieulijst wilt aanvullen met nieuwe investeringen. Het indienen van een voorstel verloopt via een speciaal ontwikkeld formulier.

Dien uw voorstel uiterlijk 1 september in

Bij de MIA kunt u – afhankelijk van de categorie waarin uw bedrijfsmiddel valt – een bepaald percentage van het investeringsbedrag in aftrek brengen op de winst. Als u in aanmerking komt voor de VAMIL, kunt u op een willekeurig moment een deel van het investeringsbedrag afschrijven. Sinds 2011 is deze willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Op het resterende bedrag moet u normaal afschrijven. U kunt deze regelingen combineren. Voorwaarde is echter wel dat de bedrijfsmiddelen op de Milieulijst staan. Uw voorstel kunt u tot en met 1 september 2015 e-mailen naar miavamil@rvo.nl. Of RVO uw idee honoreert, blijkt uit de nieuwe Milieulijst die de overheid aan het einde van het jaar publiceert.