VERDIEPINGSARTIKEL

Regelingen voor internationale investeringen

Ondernemers die willen investeren in het buitenland kunnen sinds 1 oktober 2021 terecht bij Invest International. Deze organisatie neemt het beheer van enkele regelingen over van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bent u adviseur van ondernemingen die in ontwikkelingslanden zaken van de grond proberen te krijgen, dan is het nuttig om u hierin te verdiepen. Misschien komt uw cliënt ervoor in aanmerking.


13 oktober 2021 4 minuten Door redactie


Invest International is een nieuwe organisatie waarin onder andere financiële expertise, producten en advies bij elkaar komen, van RVO, de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) en samenwerkingspartner Atradius Dutch State Business. Hoewel een aantal regelingen nu onder het beheer van Invest International vallen, blijven ze inhoudelijk hetzelfde. 

Ondergebracht bij Invest International

De internationale regelingen die zijn verhuisd naar Invest International zijn:

 • Dutch Good Growth Fund (DGGF);
 • Dutch Trade and Investment Fund (DTIF);
 • Ontwikkelingsrelevante Infrastructuurontwikkeling (ORIO);
 • Ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten (DRIVE);
 • Develop2Build (D2B).

We lichten de verschillende regelingen hieronder verder toe.

Zakendoen in een opkomende markt: DGGF

Wilt u zakendoen in een opkomende markt of een ontwikkelingsland, maar krijgt u de financiering niet rond, dan biedt DGGF wellicht uitkomst. Deze regeling van de rijkoverheid kan een onderneming ondersteunen met leningen, participaties, garanties, exportkredietverzekeringen en exportfinancieringen met terugbetaalverplichting.

De DGGF-regeling is niet alleen interessant voor ondernemingen die willen investeren, maar ook voor partijen die willen importeren en exporteren. Ondernemingen die goederen willen importeren uit een DGGF-land kunnen steun krijgen om lokale leveranciers voor te financieren, maar een onderneming kan ook financiering krijgen om die leveranciers te ondersteunen in hun groei.

Ondernemingen die goederen willen verkopen in een DDGF-land of naar dat land willen exporteren, kunnen mogelijk een beroep doen op een kredietverzekering en vormen van financiering.

Ook investeringsfondsen die de toegang tot financiering voor lokale ondernemers aantrekkelijker willen maken, kunnen onder voorwaarden een beroep doen op de DGGF-regeling.

Investeren in niet-DDGF-landen: DTIF

Een andere regeling voor ondernemers die in het buitenland willen ondernemen maar de gewenste financiering niet rond kunnen krijgen is het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF). In tegenstelling tot DDGF richt DTIF zich op alle landen behalve de DDGF-landen. Ook deze regeling is bedoeld voor ondernemingen die willen investeren, importeren of exporteren.

Leningen en garantie met terugbetaalverplichting

Ondernemingen die willen investeren, kunnen hun voordeel doen met leningen en garanties met terugbetaalverplichting. Ook bij deze regeling geldt dat er een mogelijkheid is om een lokale leverancier voor te financieren of om een leverancier in het desbetreffende land te ondersteunen in zijn groeiambities. Voor die ondernemingen die kapitaalgoederen willen exporteren is het mogelijk om een exportkredietverzekering en exportfinanciering te krijgen. Uiteraard zijn hierop een aantal voorwaarden van toepassing.

Ontwikkeling van infrastructuur (ORIO en DRIVE)

Een hele andere regeling die onder het beheer van Invest International valt is de Ontwikkelingsrelevante Infrastructuurontwikkeling (ORIO). Dit programma is opgezet om de ontwikkeling, implementatie en exploitatie van goed functionerende projecten voor publieke infrastructuur in ontwikkelingslanden te stimuleren. Het is niet mogelijk om nieuwe subsidieaanvragen te doen, behalve voor ondernemingen die willen meedoen met een aanbesteding voor de uitvoering van publieke infrastructuur.

In 2014 startte een nieuw programma voor infrastructuur: Development Related Infrastructure Investment Vehicle (DRIVE). DRIVE is bedoeld voor ondernemers die de publieke infrastructuur willen verbeteren in een ontwikkelingsland. De focus van DRIVE-projecten ligt op:

 • voedselzekerheid;
 • water;
 • klimaat; en
 • seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.
De DRIVE-regeling stimuleert het halen van ontwikkelingsdoelen

De DRIVE-regeling draagt bij aan het behalen van bovenstaande duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in ontwikkelingslanden. SDGS’s zijn duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die in 2015 door de Verenigde Naties werden vastgesteld.

Om voor de DRIVE-regeling in aanmerking te komen, moet een onderneming aan een waslijst van voorwaarden voldoen. De lijst van voorwaarden is als volgt: 

 • De ondernemer is van plan om een opdracht uit te voeren van een publiek infrastructuurproject in een DRIVE-land.
 • De projectomvang bedraagt minimaal € 5 miljoen en maximaal € 60 miljoen.
 • Het project levert een aantoonbare bijdrage aan de private sectorontwikkeling in het land.
 • De OESO-richtlijnen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) voor multinationale ondernemingen worden in acht genomen.
 • Het project past binnen de beleidsdoelstellingen van het desbetreffende land of regio.
 • Het project voorziet in de behoefte van de beoogde eindgebruikers.
 • Het project is duurzaam.

De onderneming is verder deskundig, betrouwbaar, stabiel en financieel draagkrachtig om de opdracht uit te voeren. Ook kan de onderneming het bovenstaande allemaal aantonen.

Voorbereiding van een infrastructuurproject (D2B)

En dan is er nog de optie Develop2Build (D2B). Deze is bedoeld voor ondernemingen die in ontwikkelingslanden mee willen helpen aan het voorbereiden van een infrastructuurproject. Denk hierbij aan een haalbaarheidsstudie, een milieueffectrapportage of een conceptueel ontwerp.

Deze subsidiemogelijkheid moet economische groei in ontwikkelingslanden bevorderen.

Ondernemingen kunnen via D2B hulp krijgen in de vorm van schenkingen, technische ondersteuning of capaciteitsopbouw. Wederom richt deze regeling zich op de volgende sectoren: voedselzekerheid, water, klimaat, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

Waar DRIVE zich richt op de implementatie en exploitatie ligt de focus van D2B op de ontwikkelingsfase van de publieke infrastructuur. D2B is een Government-to-Government programma. Een onderneming kan dus niet direct een aanvraag indienen. De overheid besteedt alle D2B-projecten aan. De voorwaarden zijn:

 • De uitvoering vindt plaats in een van de landen op de D2B-landenlijst.
 • Het project levert een positieve bijdrage aan de particuliere sector.
 • Het project is van toegevoegde waarde voor de markt.
 • Het sluit aan op nationale of regionale beleidsdoelstellingen.
 • Het levert een bijdrage aan de samenleving en heeft een economische waarde hebben die groter is dan de kosten. Het is maatschappelijk, economisch en financieel duurzaam.

Heeft u klanten met buitenlandse ambities, dan is het zaak dat u zich verdiept in al deze subsidiemogelijkheden.