Desinvesteringsbijtelling verschuldigd door diefstal bestelbus?

19 juli 2019

Ben ik bij diefstal van mijn bestelbus desinvesteringsbijtelling verschuldigd over de ontvangen verzekeringsuitkering?

Als u investeert, komt u in bepaalde gevallen in aanmerking voor investeringsaftrek (maximaal 28% van het investeringsbedrag). De ontvangen aftrek moet u terugbetalen als u de betreffende bedrijfsmiddelen binnen een bepaalde termijn weer verkoopt. Dit is de zogenoemde desinvesteringsbijtelling. Alleen als u het bedrijfsmiddel binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin u investeert verkoopt, krijgt u te maken met de desinvesteringsbijtelling. U moet het percentage aan aftrek dat u destijds gekregen heeft berekenen over de verkoopprijs die u ontvangt. Dit bedrag telt u op bij de winst. Verkoopt u na vijf jaar, dan bent u geen desinvesteringsbijtelling verschuldigd. Stel u kocht uw bestelbusje op 5 juli 2016 voor € 15.000 en ontving hiervoor 28% investeringsaftrek, dus € 4.200. Verkoopt u deze bus in 2018 voor €10.000, dan moet u 28% x €10.000, dus €2.800 bij de winst optellen.

Diefstal is geen vervreemding

In uw situatie kan ik u geruststellen. Uit de rechtspraak blijkt namelijk dat diefstal in dit opzicht niet gezien wordt als het vervreemden van een bedrijfsmiddel. De rechter motiveert dit door te stellen dat bij diefstal geen sprake is van vrijwilligheid. U krijgt dus ten aanzien van uw gestolen bestelbus geen desinvesteringsbijtelling voor uw kiezen. Dit geldt ook als u een schadevergoeding vanwege een ongeval of brand had ontvangen.