Machine pas volgend jaar in gebruik nemen, wat met investeringsaftrek doen?

22 juli 2019

Hoe zit het met mijn investeringsaftrek als ik een machine nog dit jaar koop, maar pas volgend jaar in gebruik neem?

Als u investeert in een bedrijfsmiddel, heeft u onder voorwaarden recht op de zogenoemde kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Een belangrijke eis van de KIA is dat u het bedrijfsmiddel in gebruik heeft genomen. Is dat niet het geval, dan kunt u slechts een deel van de investeringsaftrek verrekenen. Dit deel is gelijk aan het deel van het bedrijfsmiddel dat u betaald heeft. De rest van de investeringsaftrek schuift door naar de toekomst. U krijgt deze in een later jaar dan alsnog als u het bedrijfsmiddel in gebruik heeft genomen of heeft betaald.

Stel u investeert in 2019 in een machine van € 100.000, maar neemt deze pas in januari 2020 in gebruik. De KIA bedraagt € 16.051 Als u dit deel van de factuur voor de machine betaalt, komt u dit jaar nog in aanmerking voor de hele aftrek. Betaalt u slechts € 10.000 dan heeft u dit jaar recht op een aftrek van deze € 10.000 en schuift het bedrag van € 6.051 door naar 2020.

Als u het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik neemt, is het wel van belang dat u in ieder geval 25% van uw investering binnen twaalf maanden na aankoop betaalt. Doet u dit niet, dan komt namelijk de gehele investeringsaftrek te vervallen. Dit geldt ook als u het bedrijfsmiddel na 3 jaar nog steeds niet in gebruik heeft genomen.Meer informatie over fiscale ondernemersregelingen vindt u in de toolbox Zo past u de ondernemersregelingen correct toe.