Wat is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)?

3 juni 2020

Ik heb gehoord dat ik onder de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), een gedeelte van de bedragen aan kleine investeringen kan aftrekken van de fiscale winst. Hoe zit dat precies?

De KIA is de algemene aftrek voor de investering in bedrijfsmiddelen. Bij de investering tot een bepaald bedrag mag u een  bedrag van uw fiscale winst aftrekken.

De KIA is  met name bedoeld voor het mkb. Dit komt tot uiting in het investeringsplafond en de opbouw van de aftrekpercentages en -bedragen.

Via de KIA kunt u jaarlijks maximaal een aftrek toepassen voor de totale jaarlijkse investering tot € 329.721 (2021). U moet in een jaar minimaal € 2.401 investeren.

Het aftrekpercentage of -bedrag is afhankelijk van de totale investeringen die u in dat boekjaar doet. Bij een totale investering van € 59.170 (2021) profiteert u maximaal van de regeling. U ontvangt dan 28% x € 59.170 = € 16.568 KIA-aftrek.

Let op: de KIA kan worden toegepast naast de energie-investeringsaftrek (EIA) óf de milieu-investeringsaftrek (MIA), maar niet naast beide.Meer informatie over fiscale ondernemersregelingen vindt u in de toolbox Zo past u de ondernemersregelingen correct toe.