Zijn sloopkosten aftrekbaar?

15 juli 2019

Onze onderneming heeft in het kader van een fikse renovatie van een oud bedrijfspand alleen de buitenmuren laten staan. Er zijn dan ook veel sloopkosten gemaakt. In hoeverre zijn deze kosten aftrekbaar van het resultaat?

Als het bedrijfspand nieuw aangeschaft is, komen alle kosten in de administratie te staan onder het kopje investering. De keuze die u moet maken is onder welke van de twee kostensoorten de verbetering valt:

  • onderhoudskosten;
  • verbeteringskosten.

Onderhoudskosten zijn kosten die noodzakelijk zijn om een zaak in bruikbare staat te houden en verval en achteruitgang te voorkomen. Deze kosten kunnen ten laste van de resultaatrekening gebracht worden. Is er alleen sprake van een verbetering, dan moet u de kosten aanmerken als verbeteringskosten. Deze kosten leiden tot een verandering of verbetering van aard of inrichting van een onroerende zaak zoals een bedrijfspand. Verbeteringskosten moet u fiscaal activeren en via afschrijving ten laste van het resultaat brengen. In principe moet u alle kosten die te maken hebben met de nieuwe bestemming activeren. Let u hierbij wel op de fiscale regels omtrent afschrijvingen.

Resultaatrekening

De kosten die u maakt voor het slopen van een bedrijfspand kunnen meestal deels opgevat worden als kosten voor onderhoud en deels als kosten voor verbetering van de oude situatie. Als u de kosten kunt aanmerken als groot onderhoud van het pand en terrein, kunt u ze ten laste van de resultaatrekening brengen. De andere kosten die gemaakt zijn om het onroerend goed geschikt te maken voor de nieuwe bestemming zijn dan een investering. Het is wel zaak om ten aanzien van de keuze van de diverse kostenposten een dossier op te bouwen, waarin deze keuze onderbouwd wordt. Deze keuze is altijd afhankelijk van de specifieke omstandigheden. Dit geldt ook voor de sloop- en stortkosten.