Investeren

Als uw onderneming investeert in bedrijfsmiddelen, krijgt u te maken met een tweetal belangrijke gevolgen voor de belasting. Ten eerste moet u gaan afschrijven op de door u aangeschafte bedrijfsmiddelen. Ten tweede komt u in aanmerking voor investeringsaftrek. Daarvoor moet uw onderneming meer dan € 2.400 investeren. U kunt dan een vastgesteld percentage van het investeringsbedrag van de winst in het betreffende jaar aftrekken. Dit is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Naast de KIA kunt u ook nog recht hebben op de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA/VAMIL). De EIA mag u toepassen als u investeert in bedrijfsmiddelen die zijn aangemerkt als energie-investering met een minimumbedrag van € 2.500. Als u voor meer dan € 2.500 investeert in bedrijfsmiddelen die op de milieulijst staan, komt u in aanmerking voor de MIA/VAMIL.

Nieuws

Alleen dit jaar willekeurig afschrijven en belasting besparen

06-11-2023

Vergeet dit jaar niet dat er willekeurig afgeschreven kan worden over nieuwe bedrijfsmiddelen door een tijdelijke regeling! Door willekeurig...

Eindejaarstips voor de dga: aandacht voor box 2

03-11-2023

Het jaar 2023 is aan z'n laatste twee maanden begonnen, en dus is het interessant om te zien of er nog wat fiscaal voordeel valt te halen. V...

Tweede Kamer wil actie tegen uitwassen private equity

25-09-2023

Het kabinet moet snel een adviescommissie aanstellen die kijkt hoe de rol van private equity-partijen 'fors' kan worden teruggedrongen. Die...

Herinvesteringsreserve bij gedeeltelijke staking verruimd

19-09-2023

De herinvesteringsreserve (HIR) voor stoppersregelingen wordt verruimd in de inkomstenbelasting. Dit staat in het Belastingplan 2024. De ver...