Jaarverslag en jaarrekening

Het jaarverslag en de jaarrekening geven een overzicht van de stand van zaken van een onderneming. Ze moeten jaarlijks gedeponeerd worden.

Een jaarverslag bestaat uit meerdere onderdelen, zoals een financieel verslag, een sociaal en maatschappelijk verslag, een toekomstverwachting en een verslag met betrekking tot de werknemers. De jaarrekening is het financiële eindverslag. Ze geeft inzicht in de financiële situatie van de onderneming en bestaat uit een balans, een winst-en-verliesrekening en een toelichting.

Nieuws

Met ingang jaarrrekening 2016: de micro-onderneming

01-03-2024

Met ingang van de jaarrekening over 2016 is er een nieuw jaarrekeningregime voor ondernemingen die kwalificeren als micro-onderneming. De in...

Vrijstelling voor de jaarrekening micro-onderneming

01-03-2024

Op basis van de groottecriteria hebben ondernemingen verplichtingen voor wat betreft het opstellen, vaststellen en publiceren van de jaarrek...

Waardering activa sinds 2016

01-03-2024

Sinds de ingang van het boekjaar 2016 past uw organisatie nieuwe waarderingsregels toe. Dit is het gevolg van de regels uit de Uitvoeringswe...

Ministerraad akkoord met verhoging van grensbedragen

27-02-2024

De ministerraad heeft ingestemd met de algemene maatregel van bestuur (AMvB) voor het verhogen van de grensbedragen. Minder ondernemingen zi...