Jaarverslag en jaarrekening

Het jaarverslag en de jaarrekening geven een overzicht van de stand van zaken van een onderneming. Ze moeten jaarlijks gedeponeerd worden.

Een jaarverslag bestaat uit meerdere onderdelen, zoals een financieel verslag, een sociaal en maatschappelijk verslag, een toekomstverwachting en een verslag met betrekking tot de werknemers. De jaarrekening is het financiële eindverslag. Ze geeft inzicht in de financiële situatie van de onderneming en bestaat uit een balans, een winst-en-verliesrekening en een toelichting.

Nieuws

CEA zal duurzaamheidseisen verwerken in eindtermen

11-06-2024

Dit jaar treedt de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in werking in de nationale wetgeving. Dit heeft ook gevolgen voor de...

Meldingsplicht bij intrekken wettelijke controleopdracht

07-05-2024

Onlangs zijn de grensbedragen voor een verplichte wettelijke controle verhoogd. Deze verhoogde grensbedragen kunnen met terugwerkende kracht...

Minder klachten over accountants gegrond verklaard

09-04-2024

In het onlangs verschenen jaarverslag van de Accountantskamer is te lezen dat in 2023 een vergelijkbaar aantal klachten tegen accountants is...

Problemen wettelijke controle mogelijk opgelost

25-03-2024

Eumedion, het corporate governance en duurzaamheidsforum voor institutionele beleggers, heeft gereageerd op het wetsvoorstel Wijzigingswet a...