Jaarverslag en jaarrekening

Het jaarverslag en de jaarrekening geven jaarlijks een overzicht van de gang van zaken in een onderneming. Deze jaarstukken moeten doorgaans jaarlijks gedeponeerd worden.

Een jaarverslag bestaat in veel gevallen uit een aantal onderdelen, waaronder een financieel verslag, een sociaal en maatschappelijk verslag, een toekomstverwachting en een verslag met betrekking tot de werknemers die in dienst zijn van de onderneming. Daarnaast kan er in het jaarverslag ook aandacht worden besteed aan behaalde successen en aan de doelstellingen van de onderneming.

De jaarrekening is het financiële eindverslag van een onderneming. Een jaarrekening moet daarom helder inzicht geven in de financiële situatie van de onderneming en bestaat uit een balans, een winst-en-verliesrekening en een toelichting op de cijfers.

Uitgelicht

Wat is het verschil tussen een jaarverslag en...

We worden elk jaar gevraagd om voor onze onderneming een jaarrekening op te stellen, maar soms spreekt men over een jaarverslag....

Vraag en antwoord
Door redactie Financiële administratie
Publicatiedatum: 11-06-2020

Wat is het verschil tussen een commerciële en...

Vaak maken vennootschappen twee jaarrekeningen: één op commerciële grondslag en één op fiscale...

Vraag en antwoord
Door redactie Financiële administratie
Publicatiedatum: 15-07-2019

Wat is een belastinglatentie?

Bij de fiscale en commerciële jaarrekening ontstaan vaak verschillen in boekwaarden van activa en passiva. Dan kan er...

Vraag en antwoord
Door redactie Financiële administratie
Publicatiedatum: 17-02-2021

 

Kunnen we een fout in een gedeponeerde jaarrekening corrigeren?

Jaarverslag en jaarrekening | Publicatiedatum 24-05-2022

We hebben via Standard Business Reporting (SBR) de jaarrekening gedeponeerd, maar we ontdekten een fout. Hoe lossen we dit op?

Hoe gaat het indienen jaarrekening via SBR in zijn werk?

Jaarverslag en jaarrekening | Publicatiedatum 24-05-2022

De jaarrekening via Standard Business Reporting (SBR) wordt opgesteld door de onderneming of door een accountant die de onderneming hierbij ondersteunt. Hoe gaat het...

Welke ondernemingen moeten duurzaamheid opnemen in het jaarverslag?

Jaarverslag en jaarrekening | Publicatiedatum 19-05-2022

Vanaf welke grootte zijn ondernemingen verplicht om duurzaamheid vast te leggen in het jaarverslag?

De jaarrekening: van opstellen tot deponeren in zeven stappen

Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum 01-06-2022

Er zijn verschillende regels, voorschriften en wettelijke verplichtingen rondom de jaarrekening. In deze toolbox vindt u direct toepasbare informatie en praktische tools...

Integrated reporting voor uw onderneming in zes stappen

Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum 31-05-2022

Integrated reporting, oftewel rapporteren in de vorm van een geïntegreerd jaarverslag, is een nieuwe vorm van verantwoorden waarbij de waardecreatie en impact van...

Beroepseisen voor financieel adviseurs

Jaarverslag en jaarrekening 4 minuten | 26-10-2022

Werkzaam als adviseur in de administratieve en financiële dienstverlening? Dan is de kans groot dat u te maken heeft met bepaalde (wettelijk...

Een goede basis door het informatierecht

Informatierecht 6 minuten | 13-09-2022

Uw OR heeft recht op informatie van uw bestuurder. Het gaat daarbij om alle inlichtingen en gegevens die uw OR nodig heeft voor zijn taak (a...

Een overzichtelijk geïntegreerd jaarverslag met Core and More

Jaarverslag en jaarrekening 6 minuten | 09-02-2022

Het doel van Integrated Reporting is het geven van een holistische visie, wat inhoudt dat alles met elkaar samenhangt, binnen een ondernemin...

Het duurzaamheidsverslag

Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum 28-03-2022

Op 21 april 2021 publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Een van de voorstellen is om voortaan niet...

Wanneer moet ik mijn jaarrekening deponeren?

Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum 05-02-2021

Het jaarverslag van uw organisatie moet jaarlijks worden vastgesteld. Deze informatie mag daarin niet ontbreken. Uiterlijk 31 juli of acht dagen na vaststelling moeten...

De accountantsverklaring

Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum 10-09-2020

Minimaal één keer per jaar moet u een balans en winst-en-verliesrekening opstellen. Als u verplicht bent om de jaarrekening te laten controleren door een...

Een financieel intermediair inzetten

Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum 22-04-2020

Een ondernemer wil zich richten op zijn onderneming en het liefst de financiële administratie, fiscale aangiftes of het opstellen van de jaarrekening aan een intermediair...

Heeft u een vraag over Jaarverslag en jaarrekening?

MKB Kredietcoach
MKB Kredietcoach
Diverse adviseurs
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Jaarverslag en jaarrekening?

MKB Kredietcoach
MKB Kredietcoach
Diverse adviseurs
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie