Jaarverslag en jaarrekening

Het jaarverslag en de jaarrekening geven jaarlijks een overzicht van de gang van zaken in een onderneming. Deze jaarstukken moeten doorgaans jaarlijks gedeponeerd worden.

Een jaarverslag bestaat in veel gevallen uit een aantal onderdelen, waaronder een financieel verslag, een sociaal en maatschappelijk verslag, een toekomstverwachting en een verslag met betrekking tot de werknemers die in dienst zijn van de onderneming. Daarnaast kan er in het jaarverslag ook aandacht worden besteed aan behaalde successen en aan de doelstellingen van de onderneming.

De jaarrekening is het financiële eindverslag van een onderneming. Een jaarrekening moet daarom helder inzicht geven in de financiële situatie van de onderneming en bestaat uit een balans, een winst-en-verliesrekening en een toelichting op de cijfers.

Uitgelicht

Wat is het verschil tussen een jaarverslag en...

We worden elk jaar gevraagd om voor onze onderneming een jaarrekening op te stellen, maar soms spreekt men over een jaarverslag....

Vraag en antwoord
Door redactie Financiële administratie
Publicatiedatum: 11-06-2020

Wat is het verschil tussen een commerciële en...

Vaak maken vennootschappen twee jaarrekeningen: één op commerciële grondslag en één op fiscale...

Vraag en antwoord
Door redactie Financiële administratie
Publicatiedatum: 15-07-2019

Wat is een belastinglatentie?

Bij de fiscale en commerciële jaarrekening ontstaan vaak verschillen in boekwaarden van activa en passiva. Dan kan er...

Vraag en antwoord
Door redactie Financiële administratie
Publicatiedatum: 17-02-2021

 

Toolboxen

De jaarrekening: van opstellen tot deponeren in zeven stappen

Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum 12-02-2021

Er zijn verschillende regels, voorschriften en wettelijke verplichtingen rondom de jaarrekening. In deze toolbox vindt u direct toepasbare informatie en praktische tools...

Tools

Verdiepingsartikelen

Inzicht in de jaarrekening vergroot uw opties om invloed uit te oefenen

Jaarverslag en jaarrekening 6 minuten | 31-05-2021

Veel OR-leden zien de jaarrekening als een ingewikkeld stuk waarvan zij niks begrijpen. Ze laten het analyseren ervan over aan dat ene OR-li...

Leasen en de jaarrekening

Jaarverslag en jaarrekening 5 minuten | 14-05-2021

Met de invoering van IFRS 16 moet u sinds 2019 alle leaseverplichtingen (ook huur!) op de balans verwerken. Er is dus geen onderscheid meer...

Integrated reporting, een nieuwe vorm van verantwoording

Jaarverslag en jaarrekening 5 minuten | 04-05-2021

Integrated Reporting, het rapporteren van een geïntegreerd jaarverslag, is een nieuwe vorm van verantwoording waarbij de waardecreatie en im...

Infographics

Wanneer moet ik mijn jaarrekening deponeren?

Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum 05-02-2021

Het jaarverslag van uw organisatie moet jaarlijks worden vastgesteld. Deze informatie mag daarin niet ontbreken. Uiterlijk 31 juli of acht dagen na vaststelling moeten...

De accountantsverklaring

Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum 10-09-2020

Minimaal één keer per jaar moet u een balans en winst-en-verliesrekening opstellen. Als u verplicht bent om de jaarrekening te laten controleren door een...

Een financieel intermediair inzetten

Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum 22-04-2020

Een ondernemer wil zich richten op zijn onderneming en het liefst de financiële administratie, fiscale aangiftes of het opstellen van de jaarrekening aan een intermediair...

Het ondernemersjaar verantwoord

Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum 17-12-2019

Het jaarverslag is een samenvattende term voor een compleet overzicht van een bestuursverslag, de jaarrekening aangevuld met toelichtingen van managers en meestal een...

E-learning

Het jaarrekeningregime bepalen
Videocollege
6 minuten
15-08-2020

Vraag en antwoord

Waar moet ik coronasubsidies opnemen in de jaarrekening?
De rijksoverheid heeft naar aanleiding van de coronapandemie en de maatregelen die zijn getroffen een aantal regelingen in het leven geroepen, zoals de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werk (NOW), de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOG) en diens... Lees het hele antwoord